* Burtnieku novads

Mājražošanas attīstības iespējas, nosacījumi un realizācija

Seminārs
MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS,NOSACĪJUMI UN REALIZĀCIJA
14. decembris, plkst. 11:00, Lizdēnu bibliotēkas zāle
Semināra programma:
Lokālās (vietējās) pārtikas nozīme mūsdienās
Pārtikas produktu izplatīšanas iespējas (kooperācija, ķēžu un tīklu jebtīklojuma veidošana)
Pārtikas kvalitāte, tās nodrošināšana un inovācijas
Vadlīnijas mājražotājiem
Pārtikas piesārņojums un higiēnas nodrošināšana
Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana un paškontrole (HACCP)
Mājražošanas attīstība Latvijā (piemēri)

Aktualitātes nodokļu grāmatvedībā

Valmieras nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Apakštēma: Aktualitātes nodokļu grāmatvedībā

Norises vieta: Lizdēnu pagasta bibliotēka, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232

Datums:08.12.2015 plkst.10.00

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa -fiksētā nodokļa režīma maksātājiem un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā. Tiešmaksājumi 2015. gadā.

Valmieras nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Apakštēma: Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā. Tiešmaksājumi 2015. gadā.

Norises vieta: Burtnieku jauniešu centrs, Jaunatnes iela 15 Burtnieki, Burtnieku novads, LV-4206
Datums: 19.03.2015

Lapas

Subscribe to RSS - * Burtnieku novads