Dobeles novads

Inovatīvi risinājumi augļu/ogu/dārzeņu pārstrādei . Iepakojuma veidi un pārstrādes metodes, kas nodrošina produkcijas uzglabāšanu

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Krāslava, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Inovatīvi risinājumi augļu/ogu/dārzeņu pārstrādei .
Iepakojuma veidi un pārstrādes metodes, kas nodrošina produkcijas
uzglabāšanu

Kontakti:

Terēza Brazeviča
 
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906

Informatīvs seminārs Dobeles nov.| Dabas vērtības. Meža aizsardzība. ES atbalsts meža īpašniekiem. Cirsmu izsoles. Bezmaksas konsultācijas

Dabas vērtību apzināšanās. Mikroliegumi, to nozīme un izveide. Meža aizsardzība (slimības, kaitēkļi, dzīvnieku postījumi, dabas katastrofas). ES atbalsts meža īpašniekiem mežaudžu atjaunošanā pēc dabas katastrofu postījumiem. Pieejamās apmācības un konsultācijas meža
īpašniekiem LAP (2014.- 2020.)ietvaros. Cirsmu novērtēšana. Meža inventarizācija. Cirsmu pārdošana izsolē.

Lapas

Subscribe to RSS - Dobeles novads