* Durbes novads

23.09.2023. | MKPC Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Ieskats mežsaimniecības pamatos"

Semināra tēma: Ieskats mežsaimniecības pamatos

- MKPC Aktualitātes. Konsultāciju projekti.
- Īpašuma robežas, meža inventarizācija.
- Meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana.
- Rīcības plāns ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem.
- Plantāciju meži.
- Koku sugu atpazīšana, atstājamo koku izvēle, šķērslaukuma noteikšana ar Biterliha lineālu, koku augstuma mērīšana ar Suunto un Vertex.

Lektori: Agrita Šēnberga (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

12.06.2023. | MKPC Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Bioloģiskā daudzveidība mežā. Meža nekoksnes produkti, to izmantošana"

Semināra tēma: Bioloģiskā daudzveidība mežā. Meža nekoksnes produkti, to izmantošana

- MKPC aktualitātes, informācija.
- Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu.
- Meža bioloģiskā daudzveidība.
- Bioloģiski vērtīgo mežu nozīme cilvēku veselībai, dabas daudzveidība meža pļavās.
- Mežmalu ekoloģiskā apsaimniekošana, augu atpazīšana.
- Meža nekoksnes produktu ievākšana izmantošana,to pielietojums praksē.

Lektori: Agrita Šēnberga (Vecākā mežsaimniecības konsultante), Līga Reitere (Augu pazinēja).

10.05.2023, Lieģi (Durbes pagasts) | LAD individuālas konsultācijas par atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā

2023. gada 10. maijā no plkst. 10:00 līdz 14:00 Durbes Lieģu kultūras namā Lauku atbalsta dienesta (LAD) individuālas konsultācijas par atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā.

19.04.2023, Durbe | Bezmaksas ZAĻĀS LAPIŅAS seminārs bioloģiskām lauku saimniecībām

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" aicina lauksaimniekus uz bezmaksas ZAĻĀS LAPIŅAS semināriem 2023.gada pavasarī.

Datums: 2023. gada 19.aprīlī no plkst. 11:00 līdz 13:00

Norises vieta: Durbes kultūras nams, Skolas iela 5, Durbe

Seminārā iekļautās tēmas:
* Riski bioloģiskajā lauksaimniecībā un piesardzības pasākumi
* Augu maiņa
* Sēklas izmantošanas nosacījumi bioloģiskajā lauksaimniecībā
* Prasības ganāmpulku paplašināšanai ar nebioloģiskiem dzīvniekiem

24.03.2023., MKPC Dienvidkurzemes nodaļa| Seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski, ierobežošanas pasākumi, kaitēkļa mazināšanas iespējas"

Semināra tēma:

- MKPC darbības virzieni 2023.gadā.
- Egļu astoņzobu mizgrazis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Mizgrauža raksturojums, atpazīstamība, izplatības riski reģionos.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgrauža invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētājā īpašumā.
- Praktiski ieteikumi meža īpašniekiem.

Lektori:
- Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests).
- Agrita Šēnberga (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

23.02.2023, Lieģi (Dienvidkurzemes novads) | Seminārs par jaunajiem atbalsta maksājumiem 2023.gadā un to saņemšanas nosacījumiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu, Valsts augu aizsardzības dienestu aicina uz reģionālo semināru Dienvidkurzemes novadā par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

@ Datums un laiks: 2023. gada 23. februāris plkst. 13:00. Reģistrēšanās sākot no plkst. 12:30. Seminārs plānots līdz plkst. 17:00.

12.08.2022, Dienvidkurzemes novads | bezmaksas seminārs "Zivju dīķa izveide un zivju audzēšana"

2022. gada 12. augustā LLKC Liepājas birojs aicina uz bezmaksas semināru "Zivju dīķa izveide un zivju audzēšana".

Semināra datums un laiks:
piektdien, 2022. gada 12. augustā plkst. 10.00 (sākums). Plānotais laiks līdz plkst. 15:30.
Reģistrācija sākot no plkst. 9:30.

Lapas

Subscribe to RSS - * Durbes novads