Ilūkstes novads

Diskusija Bebrenē par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām laukos

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” aicina Sēlijas iedzīvotājus uz diskusiju par Eiropas Savienības (ES) sniegtajām iespējām un iniciatīvām, kas veicinājušas lauku reģionu, pašvaldību un vietējo kopienu attīstību. Diskusijas mērķis ir paplašināt iedzīvotāju zināšanas par pieejamajiem ES atbalsta instrumentiem.

Pasākums notiks Bebrenes pagasta kultūras namā „Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439, trešdien, 14.oktobrī plkst. 11:00

Ilūkste | Seminārs "Aktualitātes augļkopības nozares attīstībā"

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs organizē informatīvu semināru Aktualitātes augļkopības nozares attīstībā.
Semināra norises vieta un laiks: 30.09.2020, Pilskalnes un Dvietes pagasti - saimniecības.
Semināra sākums plkst. 10:00

Seminārs ir bezmaksas

Seminārs tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros

Kontaktinformācija:
Inna Kolomijčuka, tālr. 27824131, e-pasts: inna.kolomijcuka@llkc.lv

Pieteikšanās obligāta dalībnieku skaita un transporta organizēšanas nolūkos.

Daugavpils | LLKC Daugavpils KB organizē BDUZ mācības

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 20. un 27. jūlijā organizē BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) mācības. Mācībās piedalīsies tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. - 2020. gada pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos", un, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā.

Daugavpils | LLKC Daugavpils KB organizē BDUZ mācības

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 7. un 14. jūlijā organizē BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) mācības. Mācībās piedalīsies tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. - 2020. gada pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos", un, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā.

Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

Eiropas Komisijas kampaņas " Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne" ietvaros LLF 29. janvārī viesosies Paula Sukatnieka mājā Dvietē, izceļot skaistās iniciatīvas, kas tapušas ar Eiropas fondu atbalstu.

Ikviens, kam interese, ir aicināts pievienoties pulcēšanās vietās, kur iedzīvotājus ved ikdienas gaitas. Ieraugot, kas paveikts un daudzkārt nezināms tuvākajā apkārtnē, izzinot kā Eiropas rīcība sastopama apkārtējā vidē, būs iespēja ieraudzīt pašiem sevi Eiropā.

Vīnogu draugu saiets Dvietē

24. augustā Tūrisma produkta atklāšana projekta "Sēlijas salas" ietvaros tiek organizēts pasākums "Vīnogu draugu saiets Dvietē"

Projekts "Sēlijas Salas" tiek īstenots Latvijas LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība", projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku partnerība "Sēlija", projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības "Kaimiņi".

Ilūkste | Informatīvs seminārs "Aktualitātes lauku uzņēmējiem"

LLKC Daugavpils nodaļa organizē informatīvu semināru Aktualitātes lauku uzņēmējiem.
Semināra norises vieta un laiks: 10.04.2019, Ilūkste, Brīvības iela 12 (Kultūras centrs)
Semināra sākums plkst. 10:00

Semināra tēmas:
1. LLKC Daugavpils konsultāciju biroja aktualitātes, piedāvātie pakalpojumi un sadarbības iespējas
2. Lauku atbalsta dienesta aktualitātes (ES tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumi 2019. gadā, LAP pasākumi, LEADER)
3. Pārtikas un veterinārā dienesta aktualitātes
4. ALTUM atbalsta programmas lauksaimniekiem

Lapas

Subscribe to RSS - Ilūkstes novads