Krāslavas novads

Krāslavas novads | Sezonas atklāšanas brauciens pa Krāslavas novada pierobežas tūrisma objektiem

Krāslavas novadā ir bagātīgs klāsts tūrisma objektu un piedāvājumu. Ik gadu to papildina arī jauni objekti, tādējādi pilnveidojot kopīgo Krāslavas novada tūrisma piedāvājumu.

Lai iepazītu Krāslavas novada jaunos objektus, kā arī apmeklētu jau zināmos, Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) ik gadu rīko sezonas atklāšanas braucienu pa novada objektiem. Šogad, 24. maijā, par brauciena galamērķi ir izvēlēta Krāslavas novada pierobežas teritorija, kas apbur un valdzina ar savu īpašo auru, daudznacionālo kultūrvidi un sirsnīgajiem cilvēkiem.

Informatīvais seminārs Krāslavā “LEADER lauku attīstībai”

Semināra laikā tiks izklāstīta Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi" pieredze LEADER projektu īstenošanā, kā arī tiks sniegta informācija par biedrības "Krāslavas rajona partnerība"' LEADER projektu īstenošanu 2014. - 2020. gadā. Notiks darbs grupās - LEADER vīzija pēc 2020. gada. Jaunas iniciatīvas veidojot viedos ciemus.

Seminārs Krāslavā ‘’Plānojat veikt saimniecisko darbību un nezināt ar ko sākt ? Vai formalitāšu kārtošana un grāmatvedības uzskaite ir sarežģīta? Kas vēl jāzina saimnieciskās darbības veicējiem?”

Lai saņemtu atbildes uz šiem jautājumiem, Krāslavas novada dome sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centru 2019. gada 9.aprīlī plkst. 10.00 Skolas ielā 7 (2.st. zāle, 13. kab.), Krāslavā rīko bezmaksas semināru ‘Saimnieciskās darbības plusi un mīnusi‘.
Semināra tēmas izklāsts:
1) saimnieciskās darbības izveides nepieciešamība, reģistrācija;
2) vienkāršā ieraksta grāmatvedība – ieņēmumu un izdevumu uzskaite;
3) ieņēmumu un izdevumu žurnāla aizpildīšana;
4) nodokļi un atskaites.

Pavasara sagaidīšana Krāslavas grāfu Plateru pils kompleksā

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centru rīko „Pavasara sagaidīšanas svētkus” grāfu Plāteru pils kompleksā.
6. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 ikviens ir mīļi gaidīts pils kompleksa renovētajos staļļos (Pils iela 10), kur notiks vietējo ražotāju gardumu un darinājumu tirdziņš. Tajā varēs iegādāties dažādus našķus, ar ko cienāt savus mīļos, un amatnieku darinājumus, ar ko iepriecināt savus līdzcilvēkus, sevi pašu vai savu mājokli.

Informatīvais seminārs Krāslavas nov. Aulejas pag. | ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Aktuālā informācija meža psaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Kas ir meža biotopi. Biotopu reģistrēšana un ierobežojumi biotopos. ES nozīmes biotopu inventarizācija. Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku
apsaimniekošanu

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads