Krāslavas novads

Krāslavas rajona partnerība izsludināja LEADER projektu konkursu no 2019. gada 8. aprīļa līdz 8. maijam

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590).

Projektu iesniegšana no 2019. gada 8. aprīļa līdz 8. maijam.

Aicina uz "Info dienu" Krāslavā

Ja vēlies uzsākt vai paplašināt savu uzņēmējdarbību, LIAA Daugavpils biznesa inkubators, Krāslavas novada dome un biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina uz „Info dienu”. Tās laikā uzņēmēji un biznesa ideju autori varēs noskaidrot informāciju par konsultatīvo un finansiālo atbalstu biznesam, izmantojot biznesa inkubatora programmu, Krāslavas novada domes atbalstu uzņēmējdarbībai un Krāslavas rajona partnerības LEADER projektu konkursu.
Plkst.10.00 aicinām interesentus uz prezentācijām, pēc kurām līdz plkst.14.00 būs pieejamas individuālas konsultācijas.

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs komplektē grupu "Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopībā)"

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs komplektē 16 stundu apmācību grupu "Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopībā).

Apmācības ir bez maksas, LAP 2014.-2020. apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros. LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Mācības noritēs 18. un 21. februārī Skolas ielā 9, Krāslavā (2 stāvā, zālē). Vietu skaits ir ierobežots.

Informatīvs seminārs Krāslavas nov. | Aktuālais medību saimniecībā. Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi laukasaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apsekojums dabā īpašumā "Robežceļi", kad:60780040109

informatīvs seminārs Krāslavas nov. | Aktuālais medību saimniecībā. Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi laukasaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apsekojums dabā īpašumā "Medus kalni" Andrupenes pag., Dagdas nov., kad:60420110154

Krāslavas nodaļas rīkotas mācības jauniešiem “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” – 2.diena

Tiks izskatītas sekojošas tēmas: personas mārketings un tā loma biznesa panākumos. Produkta, pakalpojuma realizēšanas veidi un kanāli. Tirgus analīze. Konkurentu un sadarbības partneru noteikšana tirgus analīzē. Biznesa vadības prasmes uzņēmējiem - galvenais "klupšanas akmens".
Mācības ir BEZ MAKSAS.
Mācības notiks LAD zālē, 3. stāvā.

Krāslavas nodaļas rīkotas mācības jauniešiem “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” – 1.diena

Mācību pirmajā dienā tiks sniegta informācija par sekojošo": kas ir biznesa ideja, meklēšanas kanāli, ideju ģenerēšana.Mārketings un reklāma, mārketinga instrumenti. Idejas prezentēšanas prasmes (bankai,investoriem, sadarbības partneriem) u.c.
Mācības ir BEZ MAKSAS. Mācības notiks LAD zālē, 3. stāvā.

Krāslavas nodaļas rīkota informatīvā diena Valsts Lauku tīkla aktivitāte "'Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Jaunieši vecumā no 18 - 40 gadiem tiek aicināti uz informatīvo dienu 19. oktobrī plkst. 10:00 Krāslavā, Skolas ielā 9 (LLKC Lauku Atbalsta dienesta 2.stāva zālē).
Informatīvajā dienā interesenti tiks informēti par aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" būtību un mērķiem, iepriekšējo gadu pieredzi šajā pasākumā un plānoto darbu 2018. gadā. Ar uzņēmējdarbības uzsākšanas pieredzi dalīsies 1 jaunietis, kas 2014. gadā piedalījies mācībās „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads