Krāslavas novads

Informatīvs seminārs Dagdas novadā - Aktualitātes meža un lauku īpašniekiem

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem , 5. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža
tēmām) un konsultāciju projekts. Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem. Lauksaimniecībā neizmantota
zeme. Informācija par Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu, procesa ietekme uz meža apsaimniekošanu.

Slaucamo govju ēdināšana ziemas periodā un pirmās veterinārās palīdzības sniegšana liellopiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Krāslava, Izglītojošais seminārs
Slaucamo govju ēdināšana ziemas periodā un pirmās veterinārās
palīdzības sniegšana liellopiem

Kontakti:
Terēza Brazeviča
Krāslavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
E-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv

Nepieciešamo dokumentu sagatavošana darba inspekcijas un ugunsdrošības pārbaudēm saimniecībā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Krāslava, Izglītojošais seminārs
Nepieciešamo dokumentu sagatavošana darba inspekcijas un
ugunsdrošības pārbaudēm saimniecībā

Kontakti:
Terēze Brazeviča
Krāslavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
E-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv

11.oktobrī plānota talka Daugavas salās Krāslavā

Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules Dabas Fonds aicina uz “Dabas brīvdienu” talku š.g. 11. oktobrī. Talka norisināsies Krāslavā, kur paredzēts izzāģēt un novākt krūmus no Daugavas salām, kas ir ūdensputniem nozīmīga ligzdošanas vieta.
Pasākuma laikā varēs uzzināt par ūdensputniem un tiem nozīmīgiem biotopiem, salu apsaimniekošanas darbiem un invazīvo sugu ietekmi. Talka ir ne vien iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī pilnveidot savas zināšanas par dabas daudzveidību un satikt kolēģus no Lielbritānijas, EUROPARC Atlantijas salu nodaļas.

Seminārs LEADER projektu iesniedzējiem Krāslavā

DARBA KĀRTĪBA
09:45 – 10:00 Reģistrācija
10:00 – 11:10 Aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, vērtēšanas kritēriji u.c.). Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana. (Lektori Krāslavas VRG speciālisti)
11:10 – 11:40 Lauku atbalsta dienesta (LAD) ieteikumi projektu īstenošanas procesā. (Lektori LAD Dienvidlatgales RLP speciālisti)
11:40 – 12:00
12:00 – 14:00 Jautājumi un atbildes

Pirmie Veselības svētki Krāslavas novadā

Pilsētas svētku laikā ikviens Krāslavas novada iedzīvotājs un viesis tiek aicināts apmeklēt arī Veselības svētku sarīkojumus. Veselīgi un aktīvi pavadot svētku dienas, interaktīvā un neformālā vidē varēs iegūt zināšanas un jaunas prasmes veselības veicināšanai un slimību profilaksei, to nozīmi cilvēka dzīvē un ietekmi uz organismu.
Esi aktīvs un būsi vesels!
Veselības svētku programma:

Piektdien, 21. jūlijā

22.jūlijā Krāslavā - Gurķu svētki

22. jūlijā plkst. 17.00 Krāslavas pils dārzā notiks Starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls - Gurķu svētki.
Programmā - novada pagastu kulinārā mantojuma degustācija un iegāde,
Latgales un Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma ēdienu degustācija un iegāde,
konkursi veiklākajiem saimniekiem un saimniecēm,
bērnu zīmējumu konkurss "Krāslava - gurķu pilsēta",
radošās darbnīcas bērniem "Priecīgais gurķītis".
tikšanās ar LTV1 šova "Īstās latvju saimnieces 2017"dalībniecēm!

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads