Krāslavas novads

Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkurss 2017

Aicinām Krāslavas novada jauniešus vecumā no 13 - 25 gadiem piedalīties pašvaldības organizētajā jauniešu projektu konkursā!Projektu jomas - izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes labiekārtošana, kultūra, māksla, sports un brīvais laiks.
Projekta pieteikumus jāiesniedz no 27. marta līdz 18.aprīlim Skolas ielā 7, 7.kab. projektu koordinatorei Jutai Bubinai, tālr. 656 20020

Krāslavas nodaļas rīkotais informātīvais seminārs lauku saimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

10.04.2017. Indras pagasta pārvaldes zālē tiek rīkots informatīvais seminārs lauku saimniekiem par Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

2017. gada 15. martā, plkst.10:00, Kraslavā tiek rīkots informatīvais seminārs "Aktualitātes bioloģiskajiem lasuksaimniecības produkcijas ražotājiem". Tiks sniegta informācija par pieejamo sēklu sortimentu bioloģiskajiem audzētājiem, kaitīgo organismu konstatēšanu dārzeņiem un augļu kultūrās. Par kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām, kā arī šķidrmēslu baktēriju ietekme uz augsnes auglību.

Krāslavas nodaļas rīkots informatīvi izglītojošs pasākums skolēniem

LLKC Krāslavas nodaļa 18.10.2016. organizē informatīvi izglītojošo pasākumu un pieredzes braucienu skolēniem VLT aktivitātē "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās".
Dienas programma:
1. Krāslavas pamatskolā - Karjeras izaugsme skolēniem.
Krāslavas Konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante, Terēze Brazeviča.
2. Uzņēmējdarbības iespējas laukos.
Krāslavas nodaļas Krāslavas novada lauku attīstības konsultants, Artūrs Pavļukevičs.
Pārbrauciens: Krāslava - Ūdrīšu pagasta z.s. Kurmīši

Krāslavas nodaļas rīkotā informatīvā diena novadu lauku attīstības konsultantiem septembrī

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Kapacitātes celšana Zemkopības ministrijas pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem” Krāslavas nodaļas rīkotā informatīvā diena novadu lauku attīstības konsultantiem septembrī.

Krāslavas Konsultāciju biroja rīkotā 5. mācību diena jauniešiem "Tu vari vairāk”!

11.11.2016., piektajā apmācību dienā tiks sniegta informācija par sabiedriskā labuma darbības jomām, sabiedriskā labuma organizācijām, programmām un projektiem. Īpaša vērība tiks pievērsta prezentēšanas prasmēm un projektu ideju aizstāvēšanai. Lektore Iveta Graudiņa. Apmācību norises laiks no 10:00 līdz 15:30.

Krāslavas Konsultāciju biroja rīkotā 3. mācību diena jauniešiem "Tu vari vairāk”!

28.10.2016., trešajā apmācību dienā tiks sniegta informācija par resursu veidiem uzņēmējdarbībā un izmaksām. Finanšu plānošanu - finanšu avotiem. Pamatlīdzekļiem un apgrozāmiem līdzekļiem. Mārketingu, reklāmu un pārdošanas iespējām. Lektors M.soc. sc. Ēvalds Viškers. Apmācību norises laiks no plkst. 10:00 līdz 15:30.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads