Krāslavas novads

Seminārs Krāslavā ''Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās''

SIA LLKC Krāslavas  nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs  

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Piena ražošana

Mērķis: sniegt zināšanas lauksaimniekiem par augstvērtīgu zālāju  nozīmi un tehnoloģijām piena lopkopības saimniecībās

Kontaktinformācija:  Terēze Brazeviča, uzņēmējdarbības konsultante, e-pasta adrese tereze.brazevica@llkc.lv

tālr. 65681102, 26320141

Pieteikšanās līdz 14.03.2016.

LLKC Krāslavas konsultāciju biroja rīkotā informatīvā diena novadu lauku attīstības konsultantiem

Informatīvā diena novadu lauku attīstības konsultantiem un pagastu konsultantiem. Kredītu saņemšanas iespējas DNB bankā. Valsts ieņēmumu dienesta aktualitātes, elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietošana. Par augu aizsardzības apliecību pagarināšanas un iegūšanas iespējām Krāslavas KB. Skolu jauniešu un jauniešu programmu nosacījumi 2016. gadam. EVP. Uzdevumi 2016. gadam.

Informatīvais seminārs Krāslavas novada Indrā - Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotā atbalsta pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” realizācijas nosacījumi. Nepieciešamās informācijas projektu realizācijai iegūšana datubāzēs. Pasākuma projektu vērtēšanas kritēriji, projektu realizācijas aktualitātes, kā arī projektu uzraudzība un kontrole. Diskusija, atbildes uz jautājumiem.

izglītojošs seminārs Krāslavā - Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem ar īstenoto projektu demonstrējumiem dabā

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotā atbalsta pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” realizācijas nosacījumi. Nepieciešamās informācijas projektu realizācijai iegūšana datubāzēs. Pasākuma projektu vērtēšanas kritēriji, projektu realizācijas aktualitātes, kā arī projektu uzraudzība un kontrole. Īstenoto projektu apmeklējums dabā īpašumos „Mežkalniņi”, „Mežmaliņas”, „Stadioni”, Saulupes Krāslavas pag. u.c.

Daiļdārzniecības un vides ierīkošanas pamatprincipi lauku sētā, veicinot lauku tūrisma nozares attīstību un konkurētspēju

SIA LLKC Krāslavas nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Lauksaimniecības nozares ekonomiskā analīze un popularizēšana

Apakštēma: Daiļdārzniecības un vides ierīkošanas pamatprincipi lauku sētā, veicinot lauku tūrisma nozares attīstību un konkurētspēju

Mērķis: Iegūt un paplašināt jaunas zināšanas, attīstīt inovatīvu pieeju lauku tūrisma konkurētspējas veicināšanai un jaunu ideju pielietošanai

Pieredzes apmaiņas brauciens Bauska - Krāslava

"Kļavas", Līksnas pagasts Daugavpils novads - Moderni risinājumi graudkopības, un piena lopkopības saimniecībā
Robežnieki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads - Truškopības ilgtspējīga attīstība un bioloģiskās kautuves izveide.
„Baltiņi”, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads - Dārzeņu, viengadīgo un daudzgadīgo puķu un kokaugu stādu audzēšana, apstādījumu ierīkošana.
Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads - Ārstniecības augu audzēšana, zāļu tēju fasēšana, auksti spiestu eļļu ieguve

Izglītojošs seminārs - Uz medības reglamentējošo normatīvo aktu vispusīgu izpratni balstīta medību saimniecība

Medību formējumu un zemes īpašnieku līgumisko attiecību veidošana. Medības reglamentējošo normatīvo aktu aktuālās prasības šīsdienas redzējumā. Medību dokumentācijas aizpildīšanas specifika. Lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, kā arī meža un lauku infrastruktūras objektiem nodarīto zaudējumu konstatēšana, informācijas apmaiņa, materiālo zaudējumu apmēra noteikšana un aprēķināšana. Postījumu, ko medījamie dzīvnieki nodara lauksaimniecībai un mežsaimniecībai samazināšanas un novēršanas metodes.

Izglītojošs seminārs - Uz medības reglamentējošo normatīvo aktu vispusīgu izpratni balstīta medību saimniecība

Medību formējumu un zemes īpašnieku līgumisko attiecību veidošana. Medības reglamentējošo normatīvo aktu aktuālās prasības šīsdienas redzējumā. Medību dokumentācijas aizpildīšanas specifika. Lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, kā arī meža un lauku infrastruktūras objektiem nodarīto zaudējumu konstatēšana, informācijas apmaiņa, materiālo zaudējumu apmēra noteikšana un aprēķināšana. Postījumu, ko medījamie dzīvnieki nodara lauksaimniecībai un mežsaimniecībai samazināšanas un novēršanas metodes.

Interaktīvā programma jauniešiem "Tu vari vairāk" apmācības Krāslavā

VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniesiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros notiks apmācību otrā diena interaktivā programma jauniešiem "Tu vari vairāk!". Tiks izskatītas tēmas: uzņēmējdarbības vide. Konkurence, tās veidi. Mārketinga process, tā būtība. Komercdarbības vispārīgie noteikumi. Komercdarbības formas, īpašuma veidu reglamentējošie normatīvie akti. Biznesa plāna struktūra, biznesa plāna sastādīšanas īpatnības.

Pasākumā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 - 30 gadiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads