Krāslavas novads

Krāslavas Konsultāciju biroja rīkotā 1. mācību diena jauniešiem "Tu vari vairāk”!

14.10.2016. pirmajā apmācību dienā interaktīvajā programmā jauniešiem "Tu vari vairāk"! tiks ģenerētas idejas veiksmīgai uzņēmējdarbībai, kā arī tiks diskutēts par labiem prakses piemēriem, vīziju, mērķi radošuma izpausmēm u.c.
Lektore M.soc.sc. Daina Znotiņa. Mācību norise no plkst. 10:00 - 15:30.

Informatīvā diena Krāslavā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslavas KB Valsts Lauku tīkla ietvaros plānoto piecu dienu apmācību pasākumā “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Piektdien, 2016. gada 7. oktobrī plkst. 10:00 (līdz plkst. 13:25) Krāslavā, Skolas ielā 9 ( 3. stāvā, zālē) notiks informatīvā tikšanās par SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslavas KB Valsts Lauku tīkla ietvaros plānoto piecu dienu apmācību programmu “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Informatīvais seminārs LEADER projektu iesniedzējiem Krāslavā

Izsludinātā projektu konkursa “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ietvaros notiks seminārs projektu iesniedzējiem.
2016. gada 17. maijā pulksten 10:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē, 3. stāvā).

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma (19.2.) “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Konkurss izsludināts:

Krāslavā pamatapmācības 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai

Pamatapmācība 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai.
Atbildīgais- SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Krāslavas Konsultāciju birojs.
Datums/laiks– 22.03.2016., 23.03.2016., 29.03.2016., 30.03.2016.,07.04.2016.; katru dienu apmācības sākas plkst. 10:00, pēdējā apmācību dienā ir jākārto eksāmens.

Krāslavā Lieldienu tirdziņš pavasara saulgriežos

26. martā no pulksten 10:00 līdz 13:00 notiks mājražotāju un amatnieku izstrādājumu tirdziņš. Tirdziņa laikā novada iedzīvotājiem un ciemiņiem būs iespēja iegādāties un nobaudīt Latgales kulinārā mantojuma produkciju un amatnieku meistardarbus. Dalībnieki no tuviem un tālāiem novadiem iepriecinās apmeklētājus un radīs to noskaņu, kas ir nepieciešama gatavojoties lielākajiem pavasara svētkiem - Lieldienām.
Tirdziņa norises vieta: Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā, Pils ielā 10.

Informatīvais seminārs Krāslavas novadā, Izvaltas pagastā: Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm
Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi
Elektroniskā pieteikšanās sistēma
Latvijas Lauku attīstības programma 2014.–2020. gads
ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvais seminārs Krāslavas novadā, Aulejā: Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi
Elektroniskā pieteikšanās sistēma
Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020. gads
ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads