Krāslavas novads

Interaktīvā programma jauniešiem "Tu vari vairāk" apmācības Krāslavā

VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniesiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros notiks apmācību pirmā diena interaktivā programma jauniešiem "Tu vari vairāk!". Tiks izskatītas tēmas: laba ideja – veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats. Labās prakses piemēri. Idejas definēšana un attīstība, izvērtēšana un analīze.Ideju virzīšana darbībā –idejas misija, vīzija, mērķis, uzdevumi, rīcības virzieni, radošuma izpausmes. Idejas ģenerēšanas metodes, to praktiskais pielietojums.
Pasākumā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 - 30 gadiem.

Apmācības par gaļas liellopu audzēšanu Krāslavā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana).

Teorētiskās apmācības notiks 10. un 13. aprīlī, bet praktiskās nodarbības – 16. maijā. Apmācību sākums 10. aprīlī  plkst. 10 Krāslavas konsultāciju birojā, Skolas ielā 9, Krāslavā.

Mācības kvalitatīva svaigpiena ieguvei - Krāslavā

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās”

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000104.

Teorētiskās apmācības notiks 17. un 23. martā, bet praktiskās nodarbības – 24. martā. Apmācību sākums 17. martā plkst. 10.00 LLKC Krāslavas birojā Skolas ielā 9, Krāslavā.

Mācības par gaļas liellopu audzēšanu - Krāslavā

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)”.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000107.

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads