Krāslavas novads

20.11.2022., Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēmas:

• Informācija par dzīvnieku postījumu identificēšanu;
• Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā;
• Praktiskas nodarbības dzīvnieku postījumu identificēšanā.

Lektori: Jānis Dzalbs (MKPC mežsaimniecības speciālists).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv vai zvanot: +371 29789364

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

15.10.2022., MKPC Dienvidlatgales nodaļa| Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēma:

- Aktuāla informācija meža apsaimniekošanā.
- Informācija par dzīvnieku postījumu identificēšanu.
- Praktiskā nodarbība dabā dzīvnieku postījumu identificēšanā.

Lektori: Jānis Dzalbs (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, vecākais mežsaimniecības konsultants).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 29789364: janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

16.10.2022., MKPC Dienvidlatgales nodaļa| Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēma:

- Aktuāla informācija meža apsaimniekošanā.
- Informācija par dzīvnieku postījumu identificēšanu.
- Praktiskā nodarbība dabā dzīvnieku postījumu identificēšanā.

Lektori: Jānis Dzalbs (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, vecākais mežsaimniecības konsultants).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 29789364: janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" mācībām un konkursu "Laukiem būt!"

VLT aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" mācības un konkurss "Laukiem
būt!"

Tiekamies 14. oktobrī Krāslavas LLKC birojā, lai uzzinātu vairāk par mācībām un konkursu, iepazītos un iedvesmotos!

Dienas programma:

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs plāno mācības: “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība)”.

Mācības klātienē norisināsies 10.10.2022 un 13.10.2022
Dalībnieku skaits ierobežots.
Dalība mācībās bez maksas.
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Mācības Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieka suga pēc izvēles)

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs plāno mācības: “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība)”.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki, kuri veic pārraudzību savā ganāmpulkā, vai darbojas kā pārraugi pēc līguma cita saimniecībā.

Mācības Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieka suga pēc izvēles)

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs plāno mācības: “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība)”.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki, kuri veic pārraudzību savā ganāmpulkā, vai darbojas kā pārraugi pēc līguma cita saimniecībā.

Radošā diskusija "Izkāp no zemnieka kurpēm un pavēro sevi no malas"

Radošā diskusija "Izkāp no zemnieka kurpēm un pavēro sevi no malas"

Biedrība "Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība" sadarbībā ar LLKC Krāslavas konsultāciju biroju aicina uz radošo diskusiju "Izkāp no zemnieka kurpēm un pavēro sevi no malas" 7. septembrī plkst. 12.00
Z/S "Kurmīši", Ūdrīšu pagastā, krāslavas nov.

Gleznošanas meistarklasi vadīs Agita Hauka

Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās līdz 05.09.2022

Mācības “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs plāno mācības: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads