Krāslavas novads

Mācības “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs plāno mācības: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).

Asūnes pag. | Lauka diena par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošanu

LLKC sadarbībā ar z/s “Celiņi”, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina 15. jūlijā apmeklēt lauka dienu “Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošana un efektivitāte”.

Norises laiks un vieta: 15.07.2022.  pulksten 11.00 Asūnes tautas namā, Skolas ielā 19, Asūne, Asūnes pagasts, Krāslavas novads (GPS 56.02611 N  27.62139 E) un  z/s “Celiņi”, Asūnes pagasts, Krāslavas novads.

29.04.2022., Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēmas:

• Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Krāslavas novadā, LLKC sniegtie pakalpojumi, lauku attīstības programma (pārejas periodā);
• Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Ieguldījumi meža ekosistēmu notūrības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un meža ieaudzēšana. VMD GIS.

Lektori: Artūrs Pavļukevičs (LLKC uzņēmējdarbības konsultants); Edgars Sušinskis (MKPC mežsaimniecības speciālists).

28.04.2022., Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēmas:

• Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Krāslavas novadā, LLKC sniegtie pakalpojumi, lauku attīstības programma (pārejas periodā);
• Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Ieguldījumi meža ekosistēmu notūrības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un meža ieaudzēšana. VMD GIS.

Lektori: Artūrs Pavļukevičs (LLKC uzņēmējdarbības konsultants); Edgars Sušinskis (MKPC mežsaimniecības speciālists).

ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 2022.gadā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslava birojs rīko informatīvo semināru:
"Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
2022.gadā

Grupas nr. 5Kr-S

Pasākumā tiks sniegta informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Semināra norise: Ūdrīšu pagasta tautas namā, Augstkalne,Krāslavas novads
Datums. 25.04.2022 sākums plkst: 10:00

ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 2022.gadā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslava birojs rīko informatīvo semināru:
"Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
2022.gadā

Grupas nr. 6Kr-S

Pasākumā tiks sniegta informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Semināra norise: Andrupenes pagasta tautas namā,Krāslavas novads
Datums. 27.04.2022 sākums plkst: 10:00

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslava birojs rīko informatīvo semināru:
"Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
2022.gadā

Grupas nr. 5Kr-S

Pasākumā tiks sniegta informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Semināra norise: Ūdrīšu pagasta tautas namā(Dārza iela 2, Augstkalne),Krāslavas novads
Datums. 25.04.2022 sākums plkst: 10:00

Aktualitātes nodokļu un grāmatvedības normatīvo aktu piemērošanā 2022.gadā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslava birojs rīko informatīvo semināru:
"Par aktualitātes nodokļu un grāmatvedības normatīvo aktu piemērošanā 2022.gadā

Grupas nr. 4Kr-S

Pasākumā tiks sniegta informācija par aktualitātes nodokļu un grāmatvedības normatīvo aktu piemērošanā 2022.gadā

Semināra norise: zoom tiešsaitē
Datums. 19.04.2022 sākums plkst: 10:00

Pieteikšanās semināram obligāta!!!

https://forms.gle/CeMywu3ZvBf5mUad7

Par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslava birojs rīko informatīvo semināru:
"Par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai".

Grupas nr. 3Kr-S

Pasākumā tiks sniegta informācija par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai".

Semināra norise: Andrupenes tautas namā
Datums. 13.04.2022 sākums plkst: 10:00

Klātienē seminārs ir BEZ MAKSAS

Pieteikšanās semināram obligāta!!!

Par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Krāslava birojs rīko informatīvo semināru:
"Par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai".

Grupas nr. 2Kr-S

Pasākumā tiks sniegta informācija par lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem, vienotā platību maksājuma iesniegšana 2022. gada sezonai".

Semināra norise: Krāslavas kultūras namā (Rīgas iela 26)
Datums. 12.04.2022 sākums plkst: 10:00

Klātienē seminārs ir BEZ MAKSAS

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads