07.12.2023.Info seminārs.Krāslava."Aktualitātes liellopu pārraudzībā"