Krimuldas novads

Informatīvais seminārs Krimuldā - Aktualitātes par ES atbalstu mežiem un projekts „Dabas skaitīšana”

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija un kā tas skars privātos meža īpašniekus. Atbildes uz jautājumiem. ES atbalsta aktivitātes mežiem, jaunumi saistībā ar izsludināto ES atbalsta projektu pieņemšanas 4. kārtu. Svarīgākais par projekta pieteikumu sagatavošanu. Atbildes uz jautājumiem.

Pieredzes apmaiņas brauciens Krimuldas novada lauku uzņēmējiem

Pieredzes apmaiņas brauciens
Laiks Maršruts Saturs
7:30 Krimulda
09:00 – 10:00 Saimniecība “Dīriķi” Limbažu pagasts, Limbažu novads. Dārzeņkopība, lauku tūrisms, eksotisko dzīvnieku turēšana
10:00 – 10:40 Pārbrauciens
10:40 – 12:00 Ojāra Kiršteina ainavu dārza apmeklējums. Tūjā, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads. Dārzu plānošana, ierīkošana, kopšana,. stādu audzēšana
12:00-12:40 Pārbrauciens
12:40 – 14:00 Lavandu lauki, “Mazķītas”, Umurgas pagasts Limbažu novads. Viss, kas saistās ar ārstnieciskiem augiem.

Informatīvs seminārs Lēdurgā - Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem. Projektu praktiskā realizēšana

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana:
• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai;
• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznicinātu mežaudžu atjaunošanai;
• jaunaudžu retināšanai;
• mežaudžu nomaiņai
Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem. Atbildes uz jautājumiem

Konsultācijas VPM aizpildīšanā 2016. gadam Krimuldā

LAD šā gada martā organizē informatīvus mācību seminārus daudzās Latvijas vietās. No 11.aprīļa LAD sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.
Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.
No 10:00 - 15:00
Pieteikties pie Ināras Krasovskas mob. 27744016 e-pastā: Inara.Krasovska@llkc.lv

Seminārs Krimuldā par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām
11:00-12:00 Investīciju pasākumi (Ieguldījumi materiālos aktīvos, Mazie lauksaimnieki, jaunie lauksaimnieki). Lektore Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Gita austruma
12:00-13:00 1 2016. TM sezona (EPS pieteikšanās, līgumu slēgšana). Lektore Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkrviča
13:00-13:30 Kafijas pauze

Aktualitātes vienotā plātību maksājumu iesniegšanā, Ragana, Parka iela 1, (Krimuldas tautas nama telpās)

Siguldas nodaļa rīko bezmaksas informatīvo semināru par vienotā platību maksājumu iesniegšanu 2015. gadam. Semināra laikā tiks izklāstītas galvenās izmaiņas un nosacījumi VPM iesniegšanai. Tiks sniegta informācija par mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu.
Pieteikties semināram pie Ināras Krasovskas mob. 27744016, vai e-pastā: Inara.Krasovska@llkc.lv

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem gada pārskatu un deklarāciju sagatavošanai

Semināra laikā tiks izklāstītas galvenās izmaiņas gada pārskatu un deklarāciju sagatavošanā. Praktiskās nodarbības. Semināra laikā tiks apskatītas arī galvenās izmaiņas Vienotā platību maksājumu iesniegšanā 2015. gadā. Pieteikties semināram pie Ināras Krasovskas mob. 27744016 vai e-pastā: Inara.Krasovska@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Krimuldas novads