* Neretas novads

Neretas novads aicina "Noiet savu sirdskilometru"

Pirmdien, 21. jūnijā plkst. 18:36, Neretas novada iedzīvotāji tiek aicināti noiet savu sirdskilometru kādā no 55 posmiem pa Neretas novada robežceļiem.

Noslēgumā tikšanās Strobuku pilskalnā "Izgaismo Latviju!"

Pieteikšanās līdz 18. jūnijam pie kultūras darbiniekiem savos pagastos:

Neretā pie Initas Kalniņas - tālr. 26359164
Mazzalvē pie Solveigas Koklevskas - tālr. 26435288
Pilskalnē pie Mirdzas Varekojas - tālr. 29169207

Neretas parkā sadziedāšanās koncerts “Es nopinu vainadziņu”

22.jūnijā plkst. 14.00 Neretas parkā sadziedāšanās koncertā “Es nopinu vainadziņu”!

Ar sadziedāšanos ziņģu koncertā "Es nopinu vainadziņu" izdziedāt pazīstamās latviešu tautas dziesmas aicinās: Inese Nereta - vokāls, Ausma un Andris Eglīši - vokāls, Ilze Krapauska - flauta, Aldis Andersons - taustiņinstrumenti, Jānis Ostrovskis - kontrabass.

Būsim atbildīgi un ievērosim visus drošibas pasākumus.

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties informatīvā seminārā: Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana

Informatīvs seminārs par aktualitātēm grāmatvedībā, piemēri no ikdienas situācijām, biežāk pieļautās kļūdas. Skrīveru Zemkopības zinātniskā institūta informācija par iespējām sadarboties, informācija par pieejamo sēklas materiālu, tā agrotehniskajiem nosacījumiem, prasībām.LLKC Aizkraukles KB aktualitātes, pieejamie pakalpojumi. Finanšu institūcijas ALTUM un LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora aktuālā informācija, piedāvājumi.
Bezmaksas seminārs!

Aizkraukles nodaļas rīkots informatīvs seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas atticas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LAD pārstāvji iepazīstinās ar aktualitātēm VP 2019.gadā, investīciju pasākumiem to plānotās kārtas, aktualitātes, kam pievērts uzmanību, kā arī LEADER pasākumi, jautājumi par Valsts atbalstu. Valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbībai laukos, informācija no finanšu institūcijas ALTUM. Aktualitātes nodokļu likumdošanā no VID . Ir pienācis brīdis nopietni pievērsties ugunsdrošības prasībām lauksaimniecības un lopkopības uzņēmumos. Tiks sniegta informācija par aktualitātēm, pakalpojumiem ko piedāvā LLKC 2019. gadā.

Zalves pagasts, Neretas novads | Informatīvais seminārs '' Aktualitātes lauku uzņēmējiem''

Aktualitātes nodokļu likumdošanā 2018. gadā. LAD pārstāvji informēs par aktualitātēm lauku uzņēmējiem par gaidāmajiem atbalsta pasākumiem 2018. gadā, VPM pieteikumu sagatavošanu, ņemot vērā aktuālās izmaiņas. Zaļināšanas prasības. ALTUM Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai laukos. LLKC piedāvātie pakalpojumi, aktualitātes, pasākumi.
Ar pasākuma programmu var iepazīties pielikumā.

Nereta | Mācības LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35; Mācību tēma: Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana; Grupas nr. LLKC03Ai04

Aizkraukles KB organizē LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35 mācības, kur mācību tēma: Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana . Lektore Līga Ničiporuka, veterinārmedicīnas konsultante; lopkopības konsultante.
Mācību sākums 01.03.2018., nobeigums 15.03.2018 (triju dienu mācības - 01.03.,08.03., 15.03.2018.) Mācību sākums plkst 10:00. Paredzētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, ar izbraukšanu uz saimniecību zs "Čaidāni".

Informatīvais seminārs Neretas novadā: Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana:
• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai;
• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai;
• jaunaudžu retināšanai, mežaudžu nomaiņai.

Neretas novadā Aizkraukles nodaļas rīkotais informatīvais seminārs: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Bezmaksas pasākums - Investīcijas 2017. gadā - plānotās kārtas, aktualitātes, kam pievērts uzmanību – biežāk pieļautās kļūdas, Valsts atbalsts un LEADER pasākumi, 2017. gada tiešo maksājumu sezonas aktualitātes. VAAD kontrolētās Savstarpējās atbilstības prasības lauksaimniekiem. Aktualitātes augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību izpildes kontrolē. Attīstības finanšu institūcija ALTUM - valsts atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.

Lapas

Subscribe to RSS - * Neretas novads