Nereta | Mācības LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35; Mācību tēma: Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana; Grupas nr. LLKC03Ai04

Datums: 
1. Marts, 2018 līdz 15. Marts, 2018

Aizkraukles KB organizē LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35 mācības, kur mācību tēma: Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana . Lektore Līga Ničiporuka, veterinārmedicīnas konsultante; lopkopības konsultante.
Mācību sākums 01.03.2018., nobeigums 15.03.2018 (triju dienu mācības - 01.03.,08.03., 15.03.2018.) Mācību sākums plkst 10:00. Paredzētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, ar izbraukšanu uz saimniecību zs "Čaidāni".
Apskatāmās tēmas: Dzīvnieku un novietņu skaita izmaiņu dinamika Latvijā. Dzīvnieku ganāmpulku novietņu reģistrēšanas nosacījumi; Dzīvnieku novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana saimniecībā; Dzīvnieku uzskaites dokumentu kārtošanas sistēma saimniecībā; Dzīvnieku audzēšanas ekonomiskie aprēķini saimniecībā.
Pieteikšanās obligāta!!!

Kontaktinformācija: 
Kontaktpersona: Valentīna Beča, tālr. 26158775, valentina.beca@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: