Skrīveru novads

02.-04.08.2021| Saimniecību apmeklējums Vidzemes pusē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Kuldīgas birojs organizē trīs dienu saimniecību apmeklējumu uz Vidzemes puses saimniecībām.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: lauksaimniecības produkcijas ražotāji un interesenti. Obligāti jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

Saimniecību apmeklējuma tēma: Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana.

Brauciena norises laiks: 02.08-04.08.2021

Aizkraukles nodaļas rīkots informatīvs seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas atticas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Aicinām apmeklēt bezmakasas pasākumu: aktualitātes nodokļu likumdošanā;
Aktualitātes VP 2019.gadā. Investīciju pasākumi, plānotās kārtas, aktualitātes, kam pievērts uzmanību, kā arī LEADER pasākumi, jautājumi par Valsts atbalstu;
Valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbībai laukos;
Biedrības "Aizkraukles rajona partnerība" aktualitātes;
Ugunsdrošības prasības lauksaimniecības un lopkopības uzņēmumos;
Aktualitātes, pakalpojumi ko piedāvā LLKC 2019. gadā.

Aizkraukles KB organizēts pieredzaes apmeiņas brauciens skolēniem: Vide un tautsaimniecība - dzīvot draudzīgi dabai!

Vide un tautsaimniecība. Dzīvot draudzīgi dabai! Ūdenstilpnes dzīve un cilvēka loma tajā. Ūdens nozīmīgums. Piesārņojums – tā indikatori. Upes bioloģiskā vērtība.
Par makšķerēšanu, dabu, cilvēka ietekmi un procesiem. Ūdeņu apsaimniekošana – mazo upju kopšana. Aizsargājamie biotopi. Ieteikumi zivju sugu daudzveidības nodrošināšanai, zivju augšanai labvēlīgāku apstākļu nodrošināšanai publiskajās ūdenskrātuvēs.
Praktiskās nodarbības.

LLU Zemkopības institūts aicina apmeklēt demonstrējuma Lauku Dienu par nektāraugu un zaļmēslojuma augu audzēšanu un laukaugu mēslošanu konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā Skrīveros.

20. jūlijā plkst. 11.00 LLU Zemkopības institūtā demonstrējuma laukos notiks Lauku diena par nektāraugu un zaļmēslojuma augu audzēšanu un laukaugu mēslošanu konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Seminārs Skrīveros – pārceļ notikuma datumu: “Aktuālākais par nezālēm un nezāļu ierobežošanas paņēmieniem laukaugu sējumos”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte un LLU Zemkopības zinātniskais institūts aicina uz semināru “Aktuālākais par nezālēm un nezāļu ierobežošanas paņēmieniem laukaugu sējumos”.
LLU Zemkopības zinātniskā institūta telpās šī gada 17. martā, plkst. 11:00, Zemkopības institūta ciems, Skrīveru novads, Zemkopības institūts 7.

Dienas kārtība:
11:00–11:30
Ierašanās / reģistrācija un kafija

11:30–11:45
Semināra atklāšana

Seminārs Skrīveros “Aktuālākais par nezālēm un nezāļu ierobežošanas paņēmieniem laukaugu sējumos”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte un
LLU Zemkopības zinātniskais institūts
aicina uz semināru
“Aktuālākais par nezālēm un nezāļu ierobežošanas paņēmieniem laukaugu sējumos”
LLU Zemkopības zinātniskā institūta telpās šī gada 10. martā, plkst. 11:00, Zemkopības institūta ciems, Skrīveru novads,
Zemkopības institūts 7

Dalībai pieteikties līdz 3. martam !!!

Subscribe to RSS - Skrīveru novads