Talsu novads

Informatīvs seminārs Talsu nov. | Jaunumi Meža aizsardzībā aktualitātes, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Meža aizsardzības aktualitātes mežos, egļu astoņzobu mizgraužu postījumi un citu meža kaitēkļu izplatība, aizsardzības iespējas. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem, konsultāciju projekts,arodapmācības,pieredzes apmaiņas braucieni. Jaunums mežaudzes šķerslaukuma noteikšana nogabalā. Jaunaudžu kopšana pavasarī.Kociņu
skaita noteikšana

Izglītojošs seminārs Talsos | Mācīsimies pazīt sēnes-ēdamās un neēdamas

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā. Gada sēne 2019. Cepurīšu sēnes,to sistemātika un raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā,
neparastās ēdamās sēnes, sēņošanas tradīcijas. īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošana-iepazīšanās ar sēnēm dabā, to atpazīšana
un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana, apskate, diskusijas.

Informatīvs seminārs Talsos | Meža kaitēkļi un slimību apdraudējums Latvijā. ES atbalsts mežsaimniecībā

Egļu astoņzobu mizgrauža kaitējums Latvijā.Diskusijas. Aktualitātes meža likumdošanā Latvijā. ES atbalsts mežsaimniecībā. Diskusijas. Jaunums Ozolu vadaudu slimības izplatība Latvijā un Talsu apkārtnē Būs iespēja dabā apskatīt ozolu slimības Meža pētīšanas stacijas
Šķēdes meža Laucienes pag.Talsu nov.

Lapas

Subscribe to RSS - Talsu novads