* Zilupes novads

Informatīvs seminārs Zilupes novadā - ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” realizācijas iespējas.

Grozījumi MK noteikumos Nr.455, projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārta, vērtēšanas kritēriji. Dažādu objektu ( meža iaaudzēšana, Ba audžu nomaiņa, jaunaudžu retināšana) apskate dabā, to izvērtēšana. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 27.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē informatīvo semināru "Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu" Pasienē. Seminārs notiks Pasienes skolā, sākums plkst.: 10:00.
Semināra programma:
10:00 – 11:00 Platību maksājumu iesniegumu aizpildīšana elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (lektors: Jānis Sjakste, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku attīstības konsultants) ;

Informatīvais seminārs Zilupē: Aktuāla informācija mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā, ES atbalsta iespējas

10.00 Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem
11.00 ALTUM attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām
12.15 Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem
12.45 Aktualitātes lauku saimniecībām
13.15 Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam

Aktualitātes platībmaksājumu iesniegšanai 2015.gadā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 8.aprīlī, plkst. 14:00 Pasienē, Pasienes pamatskolas telpās apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes platībmaksājumu iesniegšanai 2015.gadā". Seminārā Lauku atbalsta dienesta pārstāvis stāstīs par aktualitātēm platībmaksājumu ieviešanai 2015.gadā (t.sk. zaļināšanas prasīnas, atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai).

Plašāka informācija - Beāte Narnicka, mob.t.: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un par Lauku attīstības programmas pasākumiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 8.aprīlī, plkst. 10:00 Zilupes Tautas namā apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes nodokļu likumdošanā un par Lauku attīstības programmas pasākumiem". Seminārā tiks stāstīts par sekojošām tēmām:
• Aktualitātes nodokļu likumdošanā.
• Aktualitātes platībmaksājumu ieviešanai 2015.gadā (t.sk. zaļināšanas prasības, atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai).
• Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsts mežam.

Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem nodokļu, lauksaimniecības un mežsaimniecības likumdošanā, ES atbalsta iespējas.

Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām. Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija meža un lauku saimniecībām un mednieku formējumiem. Aktualitātes lauku saimniecībām. Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem nodokļu, lauksaimniecības un mežsaimniecības likumdošanā, ES atbalsta iespējas.

Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām. Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija meža un lauku saimniecībām un mednieku formējumiem. Aktualitātes lauku saimniecībām. Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus apmeklēt informatīvo semināru "Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos". Seminārs notiks Pasienes skolā, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 21.janvārī, plkst.: 11:00.
Plašāka informācija - Beāte Narnicka, mob.t. 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
Pielikumā semināra programma.

Lapas

Subscribe to RSS - * Zilupes novads