Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana

Lauksaimniekiem, lai saņemtu ES tiešo maksājumu un Lauku attīstības programmas platību maksājumu atbalstu, jāievēro:

• laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi;

• obligātās apsaimniekošanas prasības .

 SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” sertificēti konsultanti Valsts Lauku tīkla pasākuma"Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana" ietvaros sniedz palīdzību saimniecību novērtēšanā atbilstībai prasībām. Lai to veiktu, izstrādāta:

  • saimniecības apmeklējuma vizītes lapa:
    • laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi, pārvaldības prasības vides jomā, sabiedrības, dzīvnieku un augu aizsardzības jomā (attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem)
    • dzīvnieku identifikācijā un reģistrācijā, sabiedrības un dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības jomā.
  • rokasgrāmata “Savstarpējās atbilstības prasības”.

Rokasgrāmatā sniegti skaidrojumi prasībām sekojošās sadaļās:

Papildus informācija: Ilze Skudra, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv,  tālr. 63050577.