Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā