Izglītojošs seminārs - Baltalksnis – nezāle vai ātraudzīga koku suga? Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Negatīvā sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm – dominējoša tendence privāto īpašnieku mežos Latvijā. Paredzamais ES atbalsts šis tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā Latvijas koku suga? Dabisko baltalkšņu audžu kopšanas principi un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām. Piemērotākās sugas šim mērķim. Paredzamais jauno mežaudžu kopšanas reižu biežums. Ekonomiskais ieguvums pēc baltalkšņu un skuju koku audžu nociršanas, ņemot vērā ieguldītos līdzekļus visā audzes augšanas gaitā. Dažādu vecumu egļu un bērzu audzes, kas ierīkotas nocirstā baltalkšņu meža vietā. Objekti dabā. Semināra izvērtējums, ierosinājumi turpmākai darbībai

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
29.06.2015._ba.doc644.5 KB
Datums: 
29. Jūnijs, 2015