Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas izsludina projektu konkursus Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai attīstībai

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 4.prioritātrā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” (tiek īstenots ar LEADER pieeju), ietvaros augustā un septembrī vairāku zivsaimniecības vietējo rīcības grupu (ZVRG) teritorijās iespējams piedalīties projektu iesniegumu konkursos.

Šī virziena mērķis ir veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu apdzīvotību un teritoriju pievilcību.

Lai īstenotu zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgas attīstības mērķus, iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt projektus ZVRG atbilstoši teritoriju stratēģijās izvirzītajiem mērķiem.

Konkursu kārtībā ZVRG teritorijās paredzēts atbalsts dažādām aktivitātēm: teritorijas labiekārtošanas pasākumiem, ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Biedrība

Kārta atvērta

Pierīgas partnerība

12.07.2013. - 12.08.2013.

Vidzemes lauku partnerība „Brasla”

15.07.2013.-15.08.2013.

Baldones partnerība

22.07.2013.-22.08.2013.

Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerība “Kaimiņi”

25.07.2013.-26.08.2013.

Biedrība „Jūrkante”

30.07.2013.-30.08.2013.

Partnerība “Daugavkrasts”

30.07.2013.-30.08.2013.

Stopiņu un Salaspils
Partnerība

09.08.2013.-09.09.2013.

PPP biedrība „Sernikon”

19.08.2013.-19.09.2013.

Lauku partnerība „Upe8”

02.09.2013.-02.10.2013.

Rēzeknes rajona kopienu
partnerība

17.09.2013.-17.10.2013.

Sīkāka informācija par ZVRG izsludinātajiem projektu konkursiem, kā arī paziņojumi atrodami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumi/Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība.

Sagatavoja LLKC VLT Sekretariāta projektu vadītāja Guna Šulce

Pievienot komentāru