Jaunumi

LLKC Dobeles un Jelgavas biroju jaunieši ir noslēguši oktobrī uzsāktās mācības “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

LLKC Talsu birojā novembrī aizsākās apmācības jaunajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Cēsu un Siguldas apvienotajai grupai “Laukiem būt!” mācību cikls ilga no 15. oktobra līdz 1. decembrim. Arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, Cēsu un Pierīgas (Siguldas) LLKC biroji apvienojās un rīkoja kopīgas mācības.

DAIŅA REINSONA vadītais Ventspils novada uzņēmums SIA “Miesnieks” šogad LLKC rīkotajā vietējo produktu konkursā saņēmis augstu novērtējumu saviem produktiem, ko ražo tikai no vietējās izejvielas.

Dobeles novada Penkules pagastā kopš 2020. gada pavasara darbojas biedrība ar sabiedriskā labuma statusu „Penkulē atver durvis”.

Kooperācija nodrošina stabilitāti saimniecību veiksmīgai darbībai – par to bija pārliecināti 84%  konferences “Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai” klausītāju.

LLKC Saldus birojā noslēgušās 2021. gada jauniešu mācības uzņēmējdarbībā. Tās, kā ierasts, sākās ar informatīvo dienu –  LLKC Lauku attīstības nodaļas uzrunu un iedrošinājumu, kā arī iepriekšējo gadu mācību dalībnieku pieredzes stāstiem.

Aizvien aktuālākam kļūstot jautājumam par kooperāciju dažādās lauksaimniecības nozarēs, aicinām 16.

LLKC organizētā mācību programma jauniešiem “Laukiem būt!” ir noslēgusies, un jaunieši pārdomā savas biznesa idejas, lai pieteiktos konkursā vai arī savos esošajos vai plānotajos uzņēmumos iedzīvinātu mācību laikā iegūtās prasmes.

Liofilizācijas metode radusies pagājušā gadsimta sākumā, bet tehnikas ierobežojumu dēļ netika pielietota. Pirmais lielākais pielietojums bija 2. pasaules kara laikā frontes vajadzībām, lai pārtiku saglabātu ilgstoši.

Lapas