Aizputes novads

Aizputes pilsētas svētki

No 10. līdz 14. augustam plaši tiks svinēti Aizputes pilsētas svētki "Svētki ienāk pilsētā".

Svētku ietvaros, 13. augustā plkst. 10:00 ābeļdārzā pie Novadpētniecības muzeja notiks "Dižandele Aizputē" - mājražotāju un amatnieku tirgus. Pārdot gribētājiem pieteikties pa tālr. 29373185 (Inta).

Plašāka informācija par svētku programmu ir pieejama pilsētas mājas lapā - www.aizputesnovads.lv.

Pavasara tirgus un tūrisma sezonas atklāšanas pasākums ar velo orientēšanās braucienu Kazdangā

Trešdien, 4. maijā, no pulksten 9 pie Kazdangas Kultūras centra būs ikgadējais pavasara tirgus, kurā produkciju piedāvās dažādi tirgotāji.

Pavasara tirgus ir kā vēstnesis, ka jāgatavojas vasarai – jāiegādājas dažādi stādi un inventārs dārza darbiem, norāda rīkotāji. Uzrunāti apmēram 30 tirgotāji – vietējie, tuvējo novadu un lielie, piemēram, SIA "Pūres dārzi", IK "Migl Dārzi" no Laidu pagasta.

Informatīvs seminārs Aizputē - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē

Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm.
Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam.
Iespējamā rīcība ar iepriekšējās kārtas „zem svītras palikušajiem projektiem”. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums

12. septembrī - MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS GADATIRGUS "ĀBOĻOŠANA" AIZPUTĒ

MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS GADATIRGUS "ĀBOĻOŠANA"
12. SEPTEMBRIS SERDES PAGALMĀ, ATMODAS IELA 9 , AIZPUTĒ.
ĀBOĻOŠANA ir SMG „ SERDES” ikgadējs sezonas noslēguma pasākums, kurā vienkopus tiek pulcēti gan rezidenču centrā dzīvojošie mākslinieki, gan dažādu amatu meistari. Šogad ĀBOĻOŠANA iekļauta Serdes rīkotajā starptautiskajā seminārā “Kultūras mantojums kā resurss”.

Seminārs „Bišu saimju ieziemošana, varras ierobežošana”

9. septembrī no plkst.11:00 līdz 14:00 mācību dravā STROPS, Cīravas Ķēniņos, Cīravas pag., Aizputes novadā seminārs „Bišu saimju ieziemošana, varras ierobežošana”

Darba kārtība:
Pirmajā daļā:
- semināra atklāšana, informācija par projektu „Veselīgs dzīvesveids kopā ar bitēm” un mācību dravas aktualitātēm,
- biškopības sezonas vērtējums,
- bišu saimju ieziemošanas pamatkritēriji un aktualitātes.
- varras ierobežošana, medikamentu izvēle un to pielietojums

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizputes novads