Aizputes novads

Informatīvs seminārs Aizputē - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē

Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm.
Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam.
Iespējamā rīcība ar iepriekšējās kārtas „zem svītras palikušajiem projektiem”. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums

12. septembrī - MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS GADATIRGUS "ĀBOĻOŠANA" AIZPUTĒ

MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS GADATIRGUS "ĀBOĻOŠANA"
12. SEPTEMBRIS SERDES PAGALMĀ, ATMODAS IELA 9 , AIZPUTĒ.
ĀBOĻOŠANA ir SMG „ SERDES” ikgadējs sezonas noslēguma pasākums, kurā vienkopus tiek pulcēti gan rezidenču centrā dzīvojošie mākslinieki, gan dažādu amatu meistari. Šogad ĀBOĻOŠANA iekļauta Serdes rīkotajā starptautiskajā seminārā “Kultūras mantojums kā resurss”.

Seminārs „Bišu saimju ieziemošana, varras ierobežošana”

9. septembrī no plkst.11:00 līdz 14:00 mācību dravā STROPS, Cīravas Ķēniņos, Cīravas pag., Aizputes novadā seminārs „Bišu saimju ieziemošana, varras ierobežošana”

Darba kārtība:
Pirmajā daļā:
- semināra atklāšana, informācija par projektu „Veselīgs dzīvesveids kopā ar bitēm” un mācību dravas aktualitātēm,
- biškopības sezonas vērtējums,
- bišu saimju ieziemošanas pamatkritēriji un aktualitātes.
- varras ierobežošana, medikamentu izvēle un to pielietojums

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai.

Mācību dravas "STROPS" atvēršanas svētki

1. maijā plkst.11:00 "Cīravas Ķēniņos", Cīravas pagastā, Aizputes novadā notiks mācību dravas "STROPS" atvēršanas svētki.

Šis būs sākums praktiskajām mācībām biškopībā, kas iesāksies ar stropu atvēršanu un pārziemojušo saimju apsekošanu.

Mācības notiks 1 reizi divās nedēļās un noslēgsies ar bišu ieziemošanu rudenī.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pasākumam pie Baibas Tikumas, tel. 26446701.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizputes novads