Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā izmantojot dažādu barību


Programma: Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2 apakšpasākuma: "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" projekta iesniegums
 
Projekta īstenošanas laiks: Sākums 2019. gada martā līdz 2020. gada 31. decembrim (18 mēneši)

Projekta vadītājs: Rolands Neimanis

Projekta partneri: Projektu īsteno SIA „Kurzemes olas” kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), APP Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI), Ilonu Tenisoni un SIA „Voka”.
 
Projekta mērķis: Projekta rezultātā plānots noteikt Latvijas apstākļiem piemērotākās un ražīgākās dējējvistu šķirnes (krosus), kas izmantojamas bioloģiski turētu dējējvistu olu ražošanai komercnolūkos, kā arī šīm vistu šķirnēm piemērotāko un ekonomiski izdevīgāko ar bioloģiskām metodēm ražotu barību.
 
Projekta galvenās darbības: Projektā ir paredzēts veikt dažādu vistu krosu salīdzināšanu, sākot no cāļiem un beidzot ar pilnu dēšanas ciklu, kā arī tirgū pieejamās gatavās bioloģiskās barības un Projekta ietvaros gatavotās barības salīdzināšanu.
 
Plānotie rezultāti: Projektā pānotās darbības dos tiešu ieguldījumu bioloģiskās lauksaimniecības putnkopības nozarē - olu ražošanā, kā arī bioloģisko lauku saimniecību dzīvotspējas un konkurētspējas uzlabošanā, jo pētījuma rezultātā būs pieejama informācija par atbistošākajām dējējvistu šķirnem, to turēšanas un ēdināšanas nosacījumiem, kā arī ekonomiski izdevīgāko barības nodrošinājumu un bioloģisko cāļu nodrošinājumu, kas uzlabos šo saimniecību ekonomiskos rādītājus, radot iespēju veiksmīgāk konkurēt vietējā, kā arī eksporta tirgos.
 
Projekta budžets: Kopējās attiecināmās izmaksas 97 097,89 EUR,  tai skaitā publiskais finansējums 86 220,10 EUR.
 
Informāciju sagatavoja:
SIA "Kurzemes olas" valdes loceklis Rolands Neimanis rolands.neimanis@inbox.lv