Seminārs lauksaimniekiem

Datums: 
9. Aprīlis, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs

Ceturtdien, 9. aprīlī plkst.10.00 Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā (Līvāni, Domes ielā 3) Līvānu novada domes Lauku atbalsta daļa rīko semināru lauksaimniekiem.

Darba kārtība:
10:00-10:10 Valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbības attīstībai
10:10- 11:00 Aktuālā informācija par ES tiešajiem maksājumiem 2015. gadā
11:00-11:40 ES 2014.- 2020. gadu atbalsta programmas pasākumi
11:40-12:10 Pārtikas un veterinārā dienesta informācija par aktualitātēm
12:20-12:50 Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolējamo jomu aktualitātes
12:50-13:10 Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs

Lektori:
Laimonis Vindels,VAS „Latvijas attīstības finanšu institūcijas Altum” Jēkabpils filiāles vecākais kredītprojektu vadītājs,
Aivars Znotiņš, Dienvidlatgales RLP ES tiešo maksājumu daļas vadītājs,
Normunds Lāčaunieks, Dienvidlatgales RLP lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājs,
Antons Lazdāns, PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs,
Līvija Šostaka,VAAD Latgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore,
Gunita Vaivode, Līvānu novada domes vides inženiere

Sīkāka informācija: t.65307254, mob. 26170461, dominiks.jauja@livani.lv – D.Jauja

Reģions filtram: