Līvānu novads

30.04.202 | Jersika | Aktualitātes lauksaimniekiem, atbalsta maksājumi un investīciju pasākumi.

Informatīvais seminārs: "Aktualitātes lauksaimniekiem, atbalsta maksājumi un investīciju pasākumi."

Norises vieta: Jersikas Tautas nams, Liepu iela 5
Datums: 30.04.2024
Plkst.: 10:00-13:00

Programmā:
* LLKC aktualitātes un piedāvātie pakalpojumi.
* LAD aktualitātes.
* ES TM atbalsta maksājumi 2024.gadā un to saņemšanas nosacījumi.
* Aktualitātes lopkopībā un atbalsta intervence LA10.3. "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība".
* Aktualitātes par ES projektiem un investīcijām.
* Diskusijas un jautājumi.

Mācības iekšējo ūdeņu zvejniekiem par nozvejas datu ievadīšanu LZIKIS Iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā

Organizēs mācības iekšējo ūdeņu zvejniekiem par nozvejas datu ievadīšanu LZIKIS Iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā

Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, nosaka no 2024. gada 1. janvāra visiem iekšējo ūdeņu zvejniekiem obligātu nozvejas datu reģistrēšanu valsts informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS).
Šāda prasība ieviesta, lai zvejniekiem un kontroles iestādēm tiktu samazināts papīra zvejas žurnālu aprites slogs, bet pašvaldībām un valsts iestādēm būtu vieglāk uzraudzīt nozvejas limitu izmantošanu attiecīgos ūdeņos.
Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2024. gada sākumā organizē mācības iekšējo ūdeņu zvejniekiem par nozvejas datu ievadīšanu LZIKIS Iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā, lai palīdzētu zvejniekiem apgūt nepieciešamās prasmes darbam ar sistēmu un nodrošinātu sekmīgāku jaunās prasības ieviešanu praksē.
Mācību seminārs Līvānu novada pašvaldības iekšējo ūdeņu zvejniekiem notiks š.g. 7. februārī plkst. 16-00, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novada domes sēžu zālē."

17.10 | Līvāni, Handmade Latgola | 1.mācību diena Preiļu biroja jauniešiem.

Sveiks Jaunieti, jaunienācēj laukos!
Ja esi vecumā no 18-40 gadiem - arī tu vari pievienoties lieliskam piedzivojumam, kurā mēs tev sniegsim iespēju gūt zināšanas par uzņēmējdarbību un zināšanas, lai veiksmīgi uzrakstītu biznesa plānu savai idejai!

1.mācību diena Preiļu biroja jauniešiem.
Līvānos, Handmade Latgola, Vecticībnieku ielā 15.

Ja vēlies piedalīties - noteikti piesakies!
Iveta Sondore t.26444373, vai raksti uz epastu:iveta.sondore@llkc.lv

14.09.2023 | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā z/s “Brūveri”, SIA “IRGK Serviss”, Zemnieku saeimu un LBTU aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu piensaimniecībā par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazinošo pasākumu ieviešanu konvencionālajā un bioloģiskajā piena lopkopības saimniecībā.

Lauka diena notiks 14. septembrī no plkst. 9.30 līdz 14.00 Līvānu novada Rudzātu pagasta z/s “Brūveri” liellopu novietnē.

12.05.2023 |Līvāni | Geotelpiskā iesnieguma aizpildīšana

Līvānos lauksaimniekiem LAD Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde palīdzēs aizpildīt 2023.gada Ģeotelpiskos iesniegumus!

12.05.2023 Līvānos, Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Domes ielā 3, 202.kab.
9:30-15:00 Rindas kārtībā vai pēc iepriekšēja pieraksta: tālr. 25441441

Līdzi ņem personu apliecinošu dokumentu, kā arī informāciju par iepriekšējo gadu iesniegumiem, lai LAD darbinieki pēc iespējas operatīvāk var aizpildīt Jūsu pieteikumu.

Preiļu KB- Rožupe | 17.03.2023| Informatīvais seminārs | Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros

Informatīvais seminārs par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

17.03.2023 Rožupes kultūras namā, Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov.

27.11.2022., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu"

Semināra tēma:

- Par izmaiņām noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu;
- Dažādi jaunaudžu kopšanas piemēri saimniecībā "Nokalni". Izcērtamo kociņu izvēle, paliekošo kociņu skaita noteikšana atkarībā no koku
sugas un kociņu augstuma. Pielietojamie instrumenti jaunaudžu kopšanā un atzarošanā.
- Dokumentu sagatavošana pēc kopšanas darbu izpildes.

Lektori: Andrejs Rudzītis (medību kolektīva vadītājs); Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Vecākā mežsaimniecības konsultante).

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 1.mācību diena Preiļu birojā

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 1.mācību diena Preiļu biroja jauniešiem. Mācību norises vieta "Handmade Latgola" Līvānos. Mācību tēmas: * Ideju ģenerēšana, definēšana un attīstība; * Biznesa plāns kā idejas atīstības pamats (plāna būtiba, sastāvdaļas, veidošana).

10:00 Brauciens no Preiļu biroja uz Līvāniem "Handmade Latgola"

Mācības 10:30- 15:20
* Ideju ģenerēšana, definēšana un attīstība;
* Biznesa plāns kā idejas atīstības pamats (plāna būtiba, sastāvdaļas, veidošana).

30.09.2022., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes. ES atbalsta pasākumu dokumentācija"

Semināra tēma:

- Informācija par dokumentu noformēšanu pēc ES projektu realizēšanas meža ieaudzēšanā un jaunaudžu kopšanā;
- Iespējas un risinājumi janaudžu aizsardzībai no meža dzīvniekiem;
- Par iespaidiem pēc mežu apmeklējuma Slovākijā "Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai"
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana un praktiskā pielietošana.

Lektori: Kaspars Vucenlazdāns (Valsts meža dienests); Silvija Kotāne (VMD); Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Lapas

Subscribe to RSS - Līvānu novads