Līvānu novads

14.09.2023 | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā z/s “Brūveri”, SIA “IRGK Serviss”, Zemnieku saeimu un LBTU aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu piensaimniecībā par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazinošo pasākumu ieviešanu konvencionālajā un bioloģiskajā piena lopkopības saimniecībā.

Lauka diena notiks 14. septembrī no plkst. 9.30 līdz 14.00 Līvānu novada Rudzātu pagasta z/s “Brūveri” liellopu novietnē.

12.05.2023 |Līvāni | Geotelpiskā iesnieguma aizpildīšana

Līvānos lauksaimniekiem LAD Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde palīdzēs aizpildīt 2023.gada Ģeotelpiskos iesniegumus!

12.05.2023 Līvānos, Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Domes ielā 3, 202.kab.
9:30-15:00 Rindas kārtībā vai pēc iepriekšēja pieraksta: tālr. 25441441

Līdzi ņem personu apliecinošu dokumentu, kā arī informāciju par iepriekšējo gadu iesniegumiem, lai LAD darbinieki pēc iespējas operatīvāk var aizpildīt Jūsu pieteikumu.

Preiļu KB- Rožupe | 17.03.2023| Informatīvais seminārs | Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros

Informatīvais seminārs par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

17.03.2023 Rožupes kultūras namā, Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov.

27.11.2022., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu"

Semināra tēma:

- Par izmaiņām noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu;
- Dažādi jaunaudžu kopšanas piemēri saimniecībā "Nokalni". Izcērtamo kociņu izvēle, paliekošo kociņu skaita noteikšana atkarībā no koku
sugas un kociņu augstuma. Pielietojamie instrumenti jaunaudžu kopšanā un atzarošanā.
- Dokumentu sagatavošana pēc kopšanas darbu izpildes.

Lektori: Andrejs Rudzītis (medību kolektīva vadītājs); Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Vecākā mežsaimniecības konsultante).

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 1.mācību diena Preiļu birojā

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 1.mācību diena Preiļu biroja jauniešiem. Mācību norises vieta "Handmade Latgola" Līvānos. Mācību tēmas: * Ideju ģenerēšana, definēšana un attīstība; * Biznesa plāns kā idejas atīstības pamats (plāna būtiba, sastāvdaļas, veidošana).

10:00 Brauciens no Preiļu biroja uz Līvāniem "Handmade Latgola"

Mācības 10:30- 15:20
* Ideju ģenerēšana, definēšana un attīstība;
* Biznesa plāns kā idejas atīstības pamats (plāna būtiba, sastāvdaļas, veidošana).

30.09.2022., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes. ES atbalsta pasākumu dokumentācija"

Semināra tēma:

- Informācija par dokumentu noformēšanu pēc ES projektu realizēšanas meža ieaudzēšanā un jaunaudžu kopšanā;
- Iespējas un risinājumi janaudžu aizsardzībai no meža dzīvniekiem;
- Par iespaidiem pēc mežu apmeklējuma Slovākijā "Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai"
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana un praktiskā pielietošana.

Lektori: Kaspars Vucenlazdāns (Valsts meža dienests); Silvija Kotāne (VMD); Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Līvānu novads, Sutru pagasts, Uzvaras iela 5 | Informatīvais seminārs "Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai Jaunaudžu retināšanai"

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar izmaiņām ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu retināšanai 7.kārtā. Semināra praktiskajā daļā būs iespēja piedalīties jaunaudžu apsekošanā, novērtēt kopšanas intensitāti un iegūt praktiskus mežziņa padomus. Būs iespējams iepazīties ar praktiskiem piemēriem apšu jaunaudžu apsaimniekošanā.

Līvānu novads ,Turku pagasts "Steķi". Tikšanās pie Steķu šautuves. | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2020.gadā."

Semināra apmeklētājiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par pieejamajām ES atbalsta iespējām meža īpašniekiem 2020.gadā. Iepazīšanās ar Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem izmantojot repelentus Plantskyd, Trico, Cervacol. ES atbalsts jaunaudžu retināšanā saimniecībā Upeslīči.Objektu apskate dabā, diskusijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Līvānu novads