BDUZ mācības 2016. gadā Madonas KB, Ērgļos "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ)

Datums: 
25. Augusts, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Ērgļi

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem bezmaksas mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus. Mācības notiks divas dienas.

BDUZ mācības 2016. gadā notiks:
16. un 24. augustā, Madonā, Madonas LLKC biroja semināra zālē, Poruka ielā 2,
17. un 25. augustā, Ērgļos, Ērgļu saieta namā, Rīgas iela 5
18. un 26. augustā, Ļaudonā, Teiču dabas rezervāta administrācijas telpās,
Aiviekstes iela 3
19. un 29. augusta, Madonas LLKC biroja semināra zālē, Poruka ielā 2, Madonā.
14. un 22. septembrī, Barkavas kultūras namā, Brīvības iela 7, Barkavā.
15. un 23. septembrī, Barkavā, Barkavas kultūras namā, Brīvības iela 7, Barkavā.

Mācību grupas ir jau nokomplektētas
Madonas LLKC konsultāciju biroja vadītāja Aija Vīgnere, tālr. 28675443; e-pasts: aija.vignere@llkc.lv.

Kontaktinformācija: 
Madonas LLKC konsultāciju biroja vadītāja Aija Vīgnere, tālr. 28675443; e-pasts: aija.vignere@llkc.lv.
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
macibas.docx104.32 KB
Reģions filtram: