* Ērgļu novads

Ērgļi | Lauka diena par starpatnešanās intervāla samazināšanu

LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, GLAB un AREI 13. jūlijā  aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām bioloģiskā saimniekošanā.

Lauka diena notiks Ērgļu saieta namā, Rīgas iela 5, Ērgļos, Madonas novadā; otrā daļa SIA “3DPRO” novietnē. Pasākums norisināsies 13. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 14.00.

TIEŠSAISTĒ | E-Lauka diena par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām zīdītājgovīm

LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, ZS un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām zīdītājgovju ganāmpulkā.

Lauka diena notiks 8. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.30. Zoom vidē.  

Lūdzam pasākumam pieteikties līdz 07.07.2021. plkst. 16.00 elektroniski: https://www.mitto.me/govkopiba/pieteikties

Informatīvais seminārs Ērgļos | Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā, ES projekti, to realizācija

Mācību iespējas par l./s tematiem saistībā ar uzņēmuma efektivitātes palielināšanu- stādu audzēšana, retāk audzēto augu audzēšana, interjera augu audzēšana, zālienu ierīkošana un kopšana, dekoratīvo koku un krūmu vainagu veidošana, augu aizsardzība stādaudzētavās.
Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, nākošā kārta no 1.oktobra līdz 30.decembrim. Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Ērgļi | Informatīvs seminārs - Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2017. gadā, 5. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts. Saimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, filmiņa. DAP aktualitātes. Meža īpašnieku biedrības "Vidzemes augstienes meži"aktualitātes meža īpašniekiem. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Madona | Informatīvs seminārs. Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: - Ērgļu Saieta nams, Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
Datums: 16.02.2018.
Gr. nr.2Ma-S
Kontaktinformācija: Diāna Suščenko, Ērgļu novada Lauku attīstības konsultante, tālr. 26117524

Informatīvais seminārs Ērgļos: Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem, aktualitātes saistībā ar plānotajiem grozījumiem noteikumos par koku ciršanu mežā

Aktualitātes lauksaimniekiem, ES un valsts atbalsts
ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem , 4. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) un konsultāciju projekts
Gaidāmās izmaiņas noteikumos par koku ciršanu mežā. Ieguvumi, zaudējumi.

Meža īpašnieku biedrības aktualitātes meža īpašniekiem

Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs:Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem .Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai un meža īpašniekiem 2017. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai un meža īpašniekiem
2017. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: - Saieta nams, Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
Datums: 02.03.2017
Gr. nr.2Ma-S

BDUZ mācības 2016. gadā Madonas KB, Ērgļos "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ)

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē.

BDUZ mācības 2016. gadā Madonas KB, Ērgļos"Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ)

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē.

Lapas

Subscribe to RSS - * Ērgļu novads