* Ērgļu novads

Informatīvs seminārs Ērgļos - Aktualitātes saistībā ar Āfrikas cūku mēri un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem.

Āfrikas cūku mēris, izplatība, pašreizējā situācija un prognozes. ES atbalsta pasākumi un saņemšanas iespējas, noteikumu grozījumi pēc pirmās kārtas. Biežāk uzdotie jautājumi rakstot projektus. Meža īpašnieku biedrības ,,Vidzemes augstienes meži”, aktualitātes meža īpašniekiem. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Individuālas konsultācijas.

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Ērgļos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Madonas nodaļas rīkotais informatīvs seminārs
Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Nosaukums: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Norises vieta: Rīgas ielā 5, Ērgļu saieta nams, Ērgļu novads
Datums: 12.02.2016.
Gr.nr. 2 Ma-S

Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībā, finansējuma piesaistes iespējas.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs
Tēma: Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana.
Nosaukums: Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībā, finansējuma piesaistes iespējas.

Norises vieta: „Baltiņi”, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads;
Jumurdas pagasta pārvalde
Datums: 23.10.2015.

Īss apraksts: Semināra mērķis sniegt vispārējo informāciju un dalīties praktiskajā pieredzē par dīķu veidošanu, uzturēšanu, par zivju audzēšanas iespējām.

Informatīvs seminārs - Aktualitātes mežu sertifikācijas jomā, ES atbalsts mežu īpašniekiem

Ievads. Meža sertifikācija. Diskusijas. Meža īpašnieku biedrība ,,Vidzemes augstienes meži”, tās darbība.
Aktualitātes par ES finansējuma piesaistes iespējām meža īpašniekiem:
* meža ieaudzēšana;
*meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
*Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai:
- jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu;
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņa, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu;

22. janvārī plkst. 16.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā „I Latvijas un ārzemju pieredzes stāsts” •

22. janvārī plkst. 16.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā „I Latvijas un ārzemju pieredzes stāsts”
• Santa Lasmane Radzvilaviča - par mājražošanas uzsākšanu un Austrijas pieredzi;
• Gunārs Vīgants - par gaļas lopu audzēšanu bioloģiskajā saimniecībā un Francijas pieredzi

Lapas

Subscribe to RSS - * Ērgļu novads