Ozolnieki | Kursi par meliorācijas sistēmu uzturēšanu un kopšanu

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
21. Marts, 2018 līdz 23. Marts, 2018
Reģions: 
Vieta: 
LLKC centrs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sakarā ar lielo  pieprasījumu komplektē nākamo trīs  dienu mācību grupu visiem interesentiem ar nepietiekošām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un cilvēkiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās.  Mācības plānotas š. g. 21., 22. un 23. martā.

Mācības notiek Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros ar klausītāju 50% līdzfinansējumu. Līdzfinansējums atkarīgs no klausītāju skaita grupā, un ir 80-90 eiro (t. sk. PVN) robežās. Tēma ir aktuāla un sniegs papildu zināšanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un labošanai ar ES fondu atbalstu vai ar saimniecības finansējumu.

Programmā:

1. Valsts un ES atbalsts lauku infrastruktūrai un meliorācijas objektu būvniecības kārtība;

2.  Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati (teorētiskās un praktiskās nodarbības). Meliorācijas projektu izstrādes pamatprincipi un noteikumi;

3. Meliorācijas sistēmu bojājumi, to novēršana un sistēmu ekspluatācija (teorētiskās un praktiskās nodarbības);

4. Caurteku būvniecība un jaunāko ģeosintētisko materiālu pielietojums. Drenāžas izbūvē lietojamie filtrācijas materiāli;

5. Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnika un meliorācijas darbu veikšana objektos saimniecībā;

6. Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības.

Mācību laikā paredzētas 50% praktiskās nodarbības. Projekta ietvaros tiek piedāvāta bezmaksas viesnīca.

Plašāka informācija un pieteikšanās LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34 vai Ivars Kalnītis – tālr. 29175921, 63050235;  ivars.kalnitis@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Ivars Kalnītis – tālr. 29175921, 63050235; ivars.kalnitis@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: