Ozolnieki | Kursi par meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanu

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
20. Novembris, 2018 līdz 21. Novembris, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Tikšanās vieta LLKC centrs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē divu  dienu mācību grupu visiem interesentiem, kuri vēlas papildināt zināšanas meliorācijas darbu organizēšanā un kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās.  Mācības plānotas š. g. 20. un 21. novembrī.

Mācības notiek LAP 2014.-2020. gadam  apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros ar klausītāju līdzfinansējumu. Līdzfinansējums atkarīgs no klausītāju skaita grupā, un ir 40-45 eiro (t. sk. PVN) robežās.   

Tēma ir aktuāla un sniegs papildu zināšanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, labošanai ar ES fondu atbalstu vai ar saimniecības finansējumu. Mācību laikā klausītāji apmeklēs saimniecības (objektus), kur tiek risināti meliorācijas pamatjautājumi: platību nosusināšana vai laistīšana.

Pulcēšanās 20. novembrī plkst. 9.45 LLKC centrālajā birojā Rīgas ielā 34, Ozolniekos, Ozolnieku nov. 

Plkst. 10.15 izbraukšana uz saimniecību zs “Vilciņi-1”, Zaļenieku pag., Jelgavas nov. 

Programmā saimniecību (objektu) apmeklējuma laikā:

1.  Meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšana efektīvai lauksaimniecības ražošanai. Finanšu līdzekļu piesaistes varianti un iespējas;

2. Meliorācijas sistēmu bojājumi, to novēršana un sistēmu ekspluatācijas pasākumi;

3. Jaunāko ģeosintētisko materiālu pielietojums. Drenāžas izbūvē lietojamie filtrācijas materiāli;

4. Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnika. Drenāžas skalotāju pielietošana. Drenāžas rekonstrukcijas darbu veikšana objektos saimniecībā;

5. Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības.

Projekta ietvaros tiek piedāvāta bezmaksas viesnīca (iepriekš rezervējot).

Plašāka informācija un pieteikšanās: Ivars Kalnītis, tālr. 29175921, 63050235,  ivars.kalnitis@llkc.lv; Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235,  rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis un e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

 

Kontaktinformācija: 
vars Kalnītis, tālr. 29175921, 63050235, ivars.kalnitis@llkc.lv; Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: