LLKC Liepāja | 17.09.2020, saimniecību apmeklējums "Dzīvnieku turēšana, mītņošana (piena un gaļas lopkopībā) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai"

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
17. Septembris, 2020
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs piedāvā vienas dienas saimniecību apmeklējumu (pieredzes apmaiņas braucienu) - "Dzīvnieku turēšana, mītņošana (piena un gaļas lopkopībā) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai" 2020. gada 17. septembrī uz divām lieliskām saimniecībām:
@ ZS "Mežacīruļi" (Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads) - saimniecībā ir gandrīz 300 slaucamas govis, siltumnīcu komplekss dārzeņu audzēšanai, biogāzes ražotne, koģenerācijas stacija, mitrājs. Saimniecība dibināta 1992. gadā. 2009. gadā z/s „Mežacīruļi” izveidoja uzņēmumu SIA „MC bio”, kas nodarbojas ar biogāzes, elektroenerģijas, siltuma un kurināmā ražošanu, izmantojot saimniecībā saražotos kūtsmēslus un biomasu. Uzsākot darbību, saimniecības lielums bija 7.2 ha; saimniecībā bija 3 govis, 20 aitas un 6 sivēnmātes. Šobrīd Saimniecības panākumi ir nepārtrauktas modernizācijas un tehnoloģisko inovāciju rezultāts, īstenojot arī daudzus investīciju projektus. Modernās tehnoloģijas un pieejas tiek izmantotas ne vien efektivitātes palielināšanai, bet arī ilgtspējai un dabai draudzīgākai saimniekošanai. Piemēram, saimniecībā izveidotā mitrzeme ievērojami samazina piesārņojuma slodzi uz dabīgajām ūdens krātuvēm.

@ SIA "LLU" mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce" (Vecauces pagasts, Auces novads) - daudznozaru mācību saimniecība, kur dominējošā nozare ir piena lopkopība. Biogāzes ražošana saistīta ar piena lopkopības atkritumu utilizāciju. Tiek nodrošināta iespējas zinātniskās pētniecības veikšanai. 2019. gada oktobrī atklāja divas jaunas jaunlopu un teļu novietnes, kas papildināja slaucamo govju kompleksu “Līgotnes”. Ēku būvniecībā izmantotas arkveida konstrukcijas, kuras netiek balstītas no ēkas iekšpuses un tās klāj gaismu caurlaidīgs jumta segums, kas būtiski uzlabo ēkās mītošo lauksaimniecības dzīvnieku labturību. Jaunajās novietnēs arī barības galdi izvietoti tā, lai tiem varētu vienlaicīgi piekļūt visi teļi un jaunlopi, tādējādi novērsts risks, ka kāda ganāmpulka daļa varētu uzņemt nepietiekamu barības daudzumu.

Izbraukšana no Liepājas ap plkst. 8:00, atgriešanās ap plkst. 20:00.

Līdzmaksājums - EUR 24,00 (t.sk. PVN).

Vietu skaits ierobežots. Lūdzam pieteikties laikus.

!!! Dalībniekam jāapliecina iesaiste lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā (īpašums, noma, radniecība, darba attiecības u.c.).

Pieteikties var aizpildot šo pieteikuma veidlapu vai personiski sazinoties ar Liepājas biroja lopkopības konsultanti Elīnu Egli (tālr. 22000235, e-pasts: elina.egle@llkc.lv)

Aicinām ievērot pandēmijas Covid19 drošības pasākumus - esam atbildīgi pret sevi un citiem.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43.

Kontaktinformācija: 
Elīna Egle (tālr. 22000235, e-pasts: elina.egle@llkc.lv), LLKC Liepājas biroja lopkopības konsultante
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: