08.09.2021| Pieredzes apmaiņas brauciens "Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība"

Datums: 
8. Septembris, 2021
Reģions: 

LLKC Kuldīgas birojs aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā – "Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība" 8. septembrī

Apmeklējamās saimniecības:
•SIA "Kannas2"
•SIA "Jaunavoti RK"
• SIA "Nornieki"

Līdzmaksājums: 24,20 EUR (t.sk. PVN), iekļaujot saimniecību apmeklējumus, autobusu un ēdināšanu.

Brauciena laikā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, mutes un deguna aizsargmaskas, kā arī iespēja autobusā ievērot distanci.
Vietu skaits ierobežots.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 6. septembrim, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/mmRhCkj3Sr3xM3ft7

Papildus informācija:
linda.dudina@llkc.lv, mob.t. 29147935

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES

Kontaktinformācija: 
Linda Dūdiņa-Hoiere, mob.t. 29147935, e-pasts: linda.dudina@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc09ku24-l.pdf220.1 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: