8-17.12.2021 | Bezmaksas mācības par TRUŠIEM “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” | Ogres novads

Datums: 
8. Decembris, 2021 līdz 17. Decembris, 2021

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz bezmaksas mācībām “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” par TRUŠIEM.

Programmā:
• Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par trušu labturības prasībām;
• Dažādu trušu sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem; trušu turēšanas atšķirības konvencionālās un bioloģiskās saimniecībās;
• Trušu ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām;
• Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme trušu veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā;
• Trušu veselība, biežāk sastopamās slimības;
• Ciltsdarbs, trušu atlase vaislai;
• Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai;
• Trušu fenotipiskā atlase. Trušu apzīmēšana (praktiskā nodarbība);
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā;
• Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos;
• Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.

8. decembrī 10.00-15:15 tiešsaistē Zoom platformā
14. decembrī 10:00-15:15 tiešsaistē Zoom platformā
16. decembrī 10:00-13:15 praktiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
17. decembrī 09:00-16:00 izbraukums uz praktiskajām nodarbībām saimniecībās
(obligāti jāpiedalās visās mācību dienās)

Lektors: Šķirnes trušu audzētāju asociācijas valdes locekle, ciltsdarba speciāliste Dzintra Lezdiņa

BEZMAKSAS MĀCĪBAS
(iekļautas mācības, saimniecību apmeklējumi un ēdināšana saimniecību apmeklējumu dienā)

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

!!! Nosacījums dalībai praktiskajās nodarbībās klātienē ir sadarbspējīgs covid19 sertifikāts.

Pieteikšanās līdz 6. decembrim, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/vrmHbpBhWEEtK6UH8

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto epasta adresi. Pieslēgšanās visās dienās sākot no 09:40

Papildus informācijai:
elina.masteiko@llkc.lv
28331239

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.
PRAKTISKO NODARBĪBU SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc03og11-m.pdf438.04 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: