Mācības AITKOPĪBĀ "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana"

Datums: 
25. Marts, 2022 līdz 31. Marts, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana -aitkopība".

Mācības notiks 25., 30. un 31. martā.
25. un 30. martā mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā
31. martā - KLĀTIENĒ, saimniecībā "Mikaitas" Limbažu novadā.
Piedaloties klātienes mācībās jāuzrāda derīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

PROGRAMMĀ:
-Dzīvnieku audzēšana un turēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei (aitkopības produkcijas veidi, tos ietekmējošie faktori)
-Dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi un barības vielu un veidu nozīme dzīvnieku ēdināšanā
-Produkcijas kvalitātes rādītāji un tos ietekmējošie faktori
-Ražošanas izmaksu aprēķināšana saimniecībās
-Lopkopības produkcijas ražošanas organizācija saimniecībā
-Apgrūtinātu dzemdību cēlonis - apgrūtinātas dzemdības, nepilnīga dzemdes kakla atvēršanās (risinājumi, profilakse)
-Kāpēc jēri nenobarojas? Signāli, kam jāpievērš uzmanība (risinājumi, profilakse)

LEKTORI:
-Daina Kairiša, profesore, Dr.agr., LLU Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta profesore, biedrības "Latvijas aitu audzētāju asociācija" aitkopības speciāliste un valdes locekle
-Aija Šneidere, veterinārārste, aitkopības pārraugs
-Raivis Andersons, ekonomikas konsultants

LĪDZMAKSĀJUMS: ( par abām mācību dienām ):
• 30,25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā VAI meža zemes platību līdz 50ha
• 50,-EUR (t.sk. PVN) saimniecībām ar apgrozījumu virs 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā
Ja saimniecībai nav bijuši ieņēmumi, tad tiek piemērota mācību maksa 50,- EUR (t.sk.PVN).
Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 21. martam
Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS:
Lai pieteiktos mācībām jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa, kas pievienota pielikumā, jāparaksta un jāatsūta uz e-pastu gunda.kazerovska@llkc.lv vai dace.kalnina@llkc.lv.
E-pastā jānorāda arī rēķina rekvizīti.

Ja ir jautājumi vai neskaidrības anketas aizpildīšanā rakstīt vai zvanīt:
gunda.kazerovska@llkc.lv, mob. 26360434 vai
dace.kalnina@llkc.lv, mob. 28381477

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
gunda.kazerovska@llkc.lv, 26360434
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: