12-20.07.2022 | Mācības "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi" (praktiskās nodarbības ārzemēs - Lietuvā un Polijā)

Datums: 
12. Jūlijs, 2022 līdz 20. Jūlijs, 2022

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 32h bezmaksas mācībām “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi" (praktiskās nodarbības ārzemēs Lietuvā un Polijā)

Teorētiskās nodarbības 12. un 15.07.2022 Ogres centrālajā bibliotēkā.
Praktiskās nodarbības 18-20.07.2022 apmeklējot saimniecības Lietuvā un Polijā.

Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās.

Lektori:
• LLKC Ogres biroja augkopības konsultante Ieva Kamerāde Sniedze
• Agronome, ZM un ES SĪN ekspertu grupu locekle, Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas laboratorijas vadītāja Anda Rūtenberga-Āva

Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs, kā arī to ģimenes locekļi.

Bezmaksas mācības - iekļautas lekcijas, ēdināšana, autobuss, nakšņošana un ēdināšana ārvalstīs, saimniecību apmeklējumi.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

PRAKTISKO NODARBĪBU SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc01og16-m.pdf407.55 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: