18-19.12.2023 | Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (zirgi)

Datums: 
18. Decembris, 2023 līdz 19. Decembris, 2023

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 16h bezmaksas mācībām “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” par ZIRGIEM.

Programmā:
• Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
• Zirgu audzēšana, turēšana atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem
• Zirgu ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām
• Mītņu iekārtojums un aprīkojums, to nozīme zirgu veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā
• Zirgu signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai
• Dažāda vecuma zirgu turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā

18. decembrī 10.00-16:45 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
19.decembrī 10:00-17:00 praktiskās nodarbības “Jauno jātnieku skola”, Zustrenes, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā un “Augusta stallis”, Vites ielā 20, Mālpilī, Siguldas novadā
Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Lektori:
• LLKC Ogres biroja vadītāja, lopkopības konsultante, “Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas” valdes priekšsēdētāja, sertificēts zirgu vērtētājs Aija Luse
• Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas zirgkopības skolotāja, sertificēts zirgu vērtētājs Mg. agr. Laine Orbidāne

Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu, kas tiks ņemtas vērā arī Agrovides pasākumu mācību stundu skaitā.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi vai ganāmpulku īpašnieki, sertificēti zirgu vērtētāji.

Pieteikšanās līdz 14. decembrim, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/z73YGKbkipLUG5go7

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 09:40

Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
elina.masteiko@llkc.lv
28331239

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc03og01-m.pdf222.79 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: