Mācības Talsos "Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizēšana" (augļkopība)

Datums: 
9. Februāris, 2024 līdz 22. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Talsi Kr.Valdemāra iela 21a LLKC biroja ēka

SIA “LLKC” Talsu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām “Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizēšana” (lietpratējiem) (augļkopība).
Mācību norise: 09.02., 15.02., 22.02. – Talsu konsultāciju birojā, Kr. Valdemāra ielā 21a, Talsos
Kopējais mācību ilgums: 24 akadēmiskās stundas.
Lektori: Māris Narvils, Olga Blumbaha
Mācībās jāpiedalās visās mācību dienās.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalībnieku skaits ierobežots!
Par dalību mācībās tiks izsniegti apliecinājumi.
Informācija:
katrina.klimovska@llkc.lv, t. 27511117

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21. un ir bezmaksas dalībniekiem.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija:
T. 27511117-Katrīna Kļimovska

Kontaktinformācija: 
Katrīna Kļimovska, 27511117
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: