22-23.05.2024 | 16h ES apmaksātas mācības - Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai | Ogres novads

Datums: 
22. Maijs, 2024 līdz 23. Maijs, 2024

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 16h ES finansētām mācībām “Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai” (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)

Programmā:
• Lauksaimniecības darbības izraisītais piesārņojums, to ierobežošanas pasākumi, normatīvo aktu prasības, zaļās joslas
• Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas samazināšanas iespējas, izmantojot lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu “Vesels augs”
• Sējumu struktūra, augsnes agroķīmiskā izpēte
• Kultūraugu mēslošanas līdzekļu lietošanas samazināšanas iespējas, plāna sastādīšana
• Augsnes apstrādes paņēmieni
• Saimniecībā veikto ūdens un augsnes aizsardzības pasākumu novērtējums
• Ieteikumi ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma

22. maijā 09.00-15:30 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
23. maijā 10:00-16:30 praktiskās nodarbības SIA “Ogres piens”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā

Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Lektori:
• SIA LLKC Ogres biroja augkopības konsultante Ieva Kamerāde Sniedze
• SIA LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks
• Agricon/SIA Precision Farming agronome Ilona Vīnkalne

Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu, kas tiks ņemtas vērā arī Agrovides pasākumu mācību stundu skaitā.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi, vai ganāmpulku īpašnieki.

Pieteikšanās līdz 20. maijam, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/WbDxdrh6QxsBL8e87

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībai tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās sākot no 08:40

Papildu informācijai un tehniskajam atbalstam:
elina.masteiko@llkc.lv
28331239

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc13og09-m.pdf221.67 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: