Dievidkurzemes novads, Liepāja | Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotāju apmācības (iesācējiem un lietpratējiem)

Datums: 
1. Jūnijs, 2024 līdz 30. Jūnijs, 2024
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs

LLKC Liepājas konsultāciju birojs organizē mācības apmācības:

(1) BDUZ iesācējiem, kas vēl NAV mācījušies > 01.06., 08.06. klātienes apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana" (iesācējiem).

(2) BDUZ lietpratējiem jeb tiem, kuri iepriekš ir apmeklējuši iesācēju kursu > 29.06., 6.07. klātienes apmācības "Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (t.sk. ar nodarbību dabā, atjaunotajos zālājos)" (lietpratējiem). Mācības derīgas tiem, kas piedalījušies mācībās par biotopu apsaimniekošanu līdz 2023. gadam, tātad - lietpratējiem.

!! Ja netiekat uz minētām apmācībām, bet tās ir vajadzīgas, tad noteikti dodiet ziņu, lai plānojot nākošās apmācības uzreiz varam sazināties ar Jums!

Mācības nepieciešamas lauksaimniekiem, kuri pieteikušies atbalstam agrovides pasākumā LA10.5 Zālāju biotopu apsaimniekošana (BDUZ), jo jāapmeklē mācības 16 stundu apjomā. Kvalifikācijas stundas obligāti jāapgūst līdz 2027. gada 31. maijam.

Kvalifikācijas stundas der arī šādiem agrovides pasākumiem:
* LA10.1 Zaļās joslas
* LA10.4 Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām
* LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība

@ Pieteikšanās, aizpildot reģistrācijas veidlapu saitē -> PIETEIKUMA ANKETA

Kontakti pieteikšanās un papildus informācijai Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: