Dienvidkurzemes novads

11.06.2024. | MKPC Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai."

Semināra tēma: Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas
Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai.

Dievidkurzemes novads, Liepāja | Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotāju apmācības (iesācējiem un lietpratējiem)

LLKC Liepājas konsultāciju birojs organizē mācības apmācības:

(1) BDUZ iesācējiem, kas vēl NAV mācījušies > 01.06., 08.06. klātienes apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana" (iesācējiem).

07.05.2024, Jūrmalciems | Piekrastes zvejnieku ikdiena un pieredzes nozīme skolu mācību programmu ietvaros

LLKC Liepājas konsultāciju birojs Zivsaimniecības sadarbības tīkla ietvaros piedāvā informatīvo semināru "Piekrastes zvejnieku ikdiena un pieredzes nozīme skolu mācību programmu ietvaros".

Datums: 2024. gada 7. maijā

Norises vieta: Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Papildus uzziņas: Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: liepaja@llkc.lv).

02.05.2024, Vērgalē | 07.05.2024, Lieģos un Grobiņā | 08.05.2024, Nīcā un Rucavā | LAD individuālas konsultācijas un palīdzība platību maksājumu pieteikumu iesniegšanā

No 2024. gada 17. aprīļa līdz 22. maijam, ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17. jūnijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

08.05.2024, Nīca | 09.05.2024, Priekule | Informatīvie semināri "Aktualitātes lauksaimniekiem 2024. gadā"

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas konsultāciju birojs aicina uz bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes lauksaimniekiem 2024. gadā".

Semināra ietvaros informācija par Lauku atbalsta dienesta, Finanšu institūcijas "ALTUM", biedrības "Liepājas rajona partnerība" un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" aktuālām iespējām.

12.04.2024. | MKPC Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "MKPC aktualitātes, pavasaris-meža stādīšanas laiks."

Semināra tēma:MKPC aktualitātes, pavasaris-meža stādīšanas laiks.

- MKPC darbības virzieni 2024. gadā.
- Meža stādīšanas laiks- kādus stādus izvēlēties,kā stādīt, kādus darba rīkus izvēlēties.
- Augsnes sagatavošanas veidi -Meža atjaunošanas veidi.Koku skaits uz ha. Atjaunojamās koku sugas izvēle
- Stādījumu aizsardzība, stādījumu kopšana.

Lektori: Agrita Šēnberga un Uldis Pētersons (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

08., 10., 17.04 | LLKC Liepājas birojs | GRAUDKOPĪBA | Apmācības "Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)"

LLKC Liepājas konsultāciju birojs aicina uz ES apmaksātām apmācībā “Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)(graudkopība). Grupas nr. LLKC13Lp06-M.

26.03, 28.03, 03.04. | LLKC Liepāja | Apmācības PIENA LOPKOPĪBAS pārraugiem, bioloģiskajām un konvencionālajām saimniecībām (16 stundas)

LLKC Liepājas konsultāciju birojs aicina uz ES apmaksātām apmācībā “Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (slaucamas govis bioloģiskajā un konvencionālajā saimniecībā). Grupas nr. LLKC02Lp04-M.

Mācības kvalifikācijas celšanai; saimniecībām, kuras pieteikušās atbalsta intervencei "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība" (EMLA); lopu pārraugiem; mākslīgās apsēklošanas tehniķiem u.c.

Lapas

Subscribe to RSS - Dienvidkurzemes novads