Limbaži/14.,21.06. BDUZ mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)" 16h

Datums: 
14. Jūnijs, 2024 līdz 21. Jūnijs, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Limbaži

SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"
14. un 21.jūnijā, plkst.10:00. Teorētiskās nodarbības notiks Jūras 58, Limbažos, bet praktiskās nodarbības pļavās.

Mācības īpaši aktuālas tiem, kas saņem platību maksājumus par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos!

Lektore: Solvita Rūsiņa

Mācību ilgums 16 akadēmiskās stundas.
Par mācību kursa apguvi tiks izsniegti apliecinājumi, kas būs derīgi iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā, kā pierādījums Lauku attīstības pasākumu kvalifikācijas celšanas kursu apguvei lauksaimniecībā.

Mācībās jāpiedalās abās mācību dienās.
Dalībnieku skaits mācībās ierobežots (20).

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Pieteikšanās saitē: https://forms.gle/zDJ4e1Y5ohst3XQJA kamēr grupa nokomplektēta.

Plašāka informācija: Jautrīte Legzdiņa, 26445102, jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Jautrīte Legzdiņa, jautrite.legzdina@llkc.lv, 26445102
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
14.21.06_li08_bduz.doc188 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: