Bioloģiskā saimniekošana ir dzīvesveids

Brocēnu novada Cieceres pagasta „Brīvnieki” ir Andreja Parta vecvecāku izlozes kārtībā iegūta Lemzeres muižas centrālā daļa 18,36 ha platībā.

Vecvecāki zemi izpirka, un sākas saimniekošana. Tiek uzceltas saimniecības ēkas, māja, pat smēde un veikals. Zeme tiek kopta, un saimniekošana vedas labi. Taču sākas karš, un viss tiek nopostīts. Pēc kara viss īpašums pāriet kolhoza īpašumā. „Brīvnieki” atrodas Zvārdes pagasta pierobežā, un 1953. gadā tiek izveidots Zvārdes mērķpoligons, un zeme tiek nodota Padomju Savienības Gaisa spēku rīcībā. Auglīgā zeme tiek izmantota pavisam citiem mērķiem, mājas nodedzinātas un zeme daļēji aizaug ar krūmiem.

Sava vectēva zemē 1996. gada maijā sāk saimniekot Andrejs Parts ar dzīvesbiedri Birutu.

Biruta stāsta: „Sākums vectēva īpašumā bija smags. Dzīvojām vagoniņā, jo nekādu ēku jau nebija, arī ceļa nebija un elektrības ne. Taču ir zeme. Sākām ar entuziasmu un pārliecību, ka tā ir mūsu pašu zeme. Iegādājām govi un sivēnus. Uzbūvējām saimniecības ēku, jo lopiņiem vajag jumtu virs galvas. Sākām apstrādāt gadiem noplicināto zemi. Jau no paša sākuma zemi mēslojām ar kūtsmēsliem (cik bija), sējām vīķauzas un iearām zemē. Pacietīgi, bet pamatīgi saimniekojot, zeme sāka dot labas ražas. Apstrādājām savu zemi, ievērojot augu seku un turpinot mēslot ar dabīgiem materiāliem. Raudzējām nātru vircu, krājām un bērām uz lauka pelnus, pat ķiploku sulu lietojām ķīmijas vietā. Būtībā Bioloģiskā saimniekošana mūsu dzīvē ienāca dabiski. Darba, protams, ir vairāk, taču gandarījums par rezultātu ir nesalīdzināmi lielāks. Esam sapratuši, ka varam ēst tīrus produktus, un mūsu bērni un mazbērni ēd veselīgu pārtiku. LLKC Saldus nodaļas rīkotajās mācībās „Bioloģiskā saimniekošana” 2005. gadā tika apmeklēts 180 stundu apmācības kurss, ieguvu sertifikātu un līdz ar to bioloģiskās saimniecības statusu.”

Saimniecībai ir iegūts Vides kvalitātes sertifikāts, kuru atjauno katru gadu. Biruta ir sabiedriska un tiek ievēlēta par LBLA Saldus nodaļas vadītāju. Viņai patīk iegūt jaunas un papildināt savas zināšanas, un viņa labprāt apmeklē mācības un kursus, ko rīko LLKC Saldus nodaļa sadarbībā ar Latvijas Lauku tīklu. Šo gadu garumā ir iegūti sertifikāti par:

  • Cūku mākslīgo apsēklošanu;
  • Profesionālo pamatizglītību lauksaimniecībā;
  • Mārketings un zīmola „Latvijas Ekoprodukts” pamatnostādnes un pamatprincipi;
  • Labas lauksaimniecības prakses prasības un ieviešana (nitrātu direktīva);
  • Bioloģiskā lauksaimniecība, 180 stundas;
  • Higiēnas un obligātā nekaitīguma prasības svaigpiena ražošanai saimniecībās;
  • Vides veselības saimniecību apmācību kurss;
  • Augu izcelsmes uztura bagātinātāji, to sagatavošana izmantošanas iespējas un riski.

Biruta savās zināšanās un pieredzē dalās ar interesentiem, kuri vēlas sākt bioloģisko saimniekošanu savās saimniecībās. Viņa kā lektore piedalījās LLKC Saldus nodaļas rīkotajās mācībās par bioloģisko saimniekošanu Brocēnos.

 Ilze Tomanoviča,

LLKC Saldus nodaļas lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru