Īstenos progresīvās augkopības projektu

Lai izvērtētu vidi saudzējošas lauksaimniecības prakses, izveidota jauna Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) darba grupa, lai kopā īstenotu vērienīgu projektu “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai”. Projekta galvenie uzdevumi ir:

 • Izvērtēt saimnieciski  izdevīgākās augsnes apstrādes sistēmas,
 • Novērtēt piemērotākos uztvērējaugu maisījumus barības vielu saglabāšanai,
 • Izstrādāt rekomendācijas slāpekļa noteces mazināšanai zemkopības sistēmās,
 • Izveidot rīku izdevīgākai un videi saudzīgākai saimniekošanas sistēmas izvēlei.

Projekts ilgs piecus gadus un tā vadošais partneris ir  Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) kopā ar deviņām saimniecībām – z/s “Strazdi”, SIA “PS Līdums”, z/s “Rožkalni”, z/s “Rietumi”, AS “Tērvete”, SIA “Kalnāji”, z/s “Krikši”, z/s “Bullīši” un z/s “Lielvaicēni”; lauksaimnieku kooperatīviem – LPKS “VAKS” un “LATRAPS”, kā arī LLKC un SIA “EDO CONSULT”. Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, veiks izmēģinājumus un ekonomiskos un vides risinājumus atšķirīgām zemkopības sistēmām un augsnes apstrādes tehnoloģijām.

Jau 2019. gada augustā ir ierīkoti lauka izmēģinājumi, kuros tiks izvērtēti optimālie uztvērējaugu maisījumi, to vieta augumaiņā un  ietekme uz pēcaugiem. Uztvērējaugi tiek sēti pēc galvenā kultūrauga (priekšauga) novākšanas, lai mazinātu barības vielu, it īpaši slāpekļa, zudumus. Izmēģinājumos uztvērējaugi sēti gan pēc ziemāju, gan vasarāju kultūraugiem. Demonstrējumā tiks izmēģināti dažādi uztvērējaugu maisījumi:

 1. Ziemas rapsis + ziemas vīķi + rudzi (1+1+50 kg ha-1),
 2. Auzas + facēlija + vasaras vīķi (100+1+7 kg ha-1),
 3. Auzas + sinepes  (50+5 kg ha-1),
 4. Eļļas rutks + sinepes (10+10 kg ha-1),
 5. Vieng. airene + griķi + facēlija  (15+20+1 kg ha-1),
 6. Vasaras rudzi + vasaras vīķi  (100+7 kg ha-1),
 7. Auzas + inkarnāta ābol. + facēlija   (10+5+1 kg ha-1).

Demonstrējumu izmēģināšanas vietas – AREI Lībagu pagastā un z/s “Lielvaicēni” Vītiņu pagastā.

Savukārt lauka izmēģinājumi minimālās augsnes apstrādes paņēmienu izvērtēšanai  (bezaršana un tiešā sēja) ierīkoti astoņās saimniecībās. Saimniecībās lauka izmēģinājumos atkarībā no augu maiņas  tiek sēts arī uztvērējaugu maisījums. Izmēģinājumos tiks veikts minimālās apstrādes paņēmienu ekonomiskais un vides novērtējums.

Projektā paredzēts īstenot arī lauksaimniecības kooperatīvu LPKS “VAKS” un “LATRAPS” biedru  –  160–200 saimniecību – viena lauka analītisko monitoringu dažādos reģionos, lai veiktu audzēšanas tehnoloģiju novērtējumu, tai skaitā izlietoto resursu, ražas uzskaiti, lai novērtētu tehnoloģiju saimniecisko izdevīgu un slāpekļa izlietojuma efektivitāti.

Plašākam interesentu lokam ar projektā paveikto būs iespēja uzzināt semināros, lauka dienās un noslēguma konferencē. Pirmais seminārs  par minimālās augsnes apstrādes praksēm paredzēts jau 2020. gada pirmajā pusē, kurā ar pieredzi šajās tēmās dalīsies projektā iesaistītie partneri. Drīzumā par pasākumu sekos detalizētāka informācija.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par projektu, sazinieties ar AREI vadošo pētnieci  dr. agr. Ingu Jansoni (tālrunis 26360266, e-pasts:  inga.jansone@arei.lv) vai LLKC projektu vadītāju Augkopības nodaļā Lāsmu Ozolu (tālrunis 26447400, e-pasts – lasma.ozola@llkc.lv).

Projekts  (Nr. 18-00-A01611-000040) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Ozola,
LLKC projektu vadītāja Augkopības nodaļā

Foto: Linda Šarķe-Fedjajeva

Pievienot komentāru