Lauksaimnieki apmeklē praktiskās dārzeņkopības nodarbības Daugmalē

GalerijaPrint

Jūnija beigās LLKC Cēsu konsultācijas biroja organizētajās dārzeņkopības mācībās dalībnieki apmeklēja Andra Manguļa zemnieku saimniecību “Atvases”, kas atrodas Daugmales pagastā. Šeit saimnieko ar bioloģiskām metodēm, gan siltumnīcā, gan laukos lielās platībās audzējot dažādus dārzeņus, kopskaitā ap 50 kultūrām. Praktiskajās nodarbībās lektoru Līgas Lepses un Valtera Dambes vadībā tika izvērtētas saimniecības augsnes fizikālās īpašības un tās struktūra, iepazīti kaitīgie organismi, apgūti veidi to ierobežošanai.

Saimnieks stāsta, ka viņa saimniecībā šī dārzeņu kultūru dažādība ir bioloģiskās saimniekošanas pamats. Augu seka un pareizi izvēlēti kaimiņaugi ierobežo kaitēkļu un slimību izplatību. Andris atzīst, ka  nav vienkārši strādāt ar šīm visām kultūrām vienlaikus, jo visas ir jākopj un jāravē reizē,  pakāpeniski  jāievāc raža un jārealizē. Tomēr, ja neizdodas kāda no kultūrām, tad nav jāuztraucas, ražo daudz citu veidu dārzeņi. Saimnieks ir biodinamiskās audzēšanas metodes atbalstītājs, kur, ievērojot kosmiskās ietekmes, no augiem gatavo  mēslošanas preparātus un tos lieto dārzeņu audzēšanā.

Kā vienu no bioloģiskās produkcijas realizācijas problēmām saimnieks min iedzīvotāju dažādo maksātspēju, nevēlēšanos par bioloģiski audzētu lauksaimniecības produkciju maksāt vairāk kā par dārzeņiem, kuru audzēšanā izmantots ķīmiskais mēslojums.

Saimnieks demonstrēja iegādāto dārzeņu ravēšanas aprīkojumu, ar ko kopt burkānu, sīpolu un citu dārzeņu sējumus un stādījumus. Saimniecībā kultūru dažādību papildina arī sparģeļu stādījumi, kuru ražas vākšanas laiks šopavasar jau bija beidzies. Dalībnieki varēja nogaršot bioloģiski audzētas zemenes, apskatīt visas pārējās kultūras, un par katru sekoja saimnieka saturīgais un interesantais stāstījums.

Diena bija pavadīta, iegūstot praktisku dārzeņkopības pieredzi, ko pielietot savā saimniecībā, vai izvērtēt atšķirīgo no savā saimniecībā lietotām audzēšanas metodēm.

Mācību kursa nosaukums un identifkācijas Nr.: Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (dārzeņkopība), grupas Nr. LLKC12Ce08-M.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.- 2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD līguma Nr. 10.2.1-2.36/23/P21.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Dace Siliņa,
LLKC Cēsu un Limbažu konsultāciju biroju projektu vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru