Lauksaimniekiem un biškopjiem par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Patlaban dažādās Latvijas vietās vasaras rapša attīstība ir no pumpura līdz ziedēšanas sākuma stadijai, notiek platību apstrāde aizsardzībai pret kaitēkļiem un augu slimībām. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina par pareizu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu, mazinot to radīto risku Latvijas dabai un cilvēku veselībai.

Informācija lauksaimniekiem:

AAL atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā. Atcerieties:

  1. Nepārsniedziet norādīto devu.
  2. Ievērojiet norādīto kultūrauga attīstības stadiju.
  3. Nepārsniedziet noteikto apstrāžu skaitu sezonā.
  4. Ievērojiet marķējumā noteiktās īpašās drošības prasības, lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus. Īpaši jāuzmanās, ja marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57. Tad lietotājam trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes ar šo līdzekli jābrīdina tie bišu saimju īpašnieki, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā. Katra AAL marķējumā norādītās drošības prasības bitēm un citiem apputeksnētājiem jāievēro arī tad, ja marķējumā ir standartfrāze Spe8 vai citas norādes par bišu un citu apputeksnētāju aizsardzību.
  5. Neveiciet augu apsmidzināšanu, ja vēja ātrums pārsniedz 4 metrus sekundē. Ja smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt arī tad, ja vēja ātrums nepārsniedz 8 metrus sekundē.

Informācija bišu dravu īpašniekiem:

Biškopim būtu savlaicīgi jāzina situācija par teritorijā audzētajiem kultūraugiem, kur tajā brīdī atrodas vai ir paredzēts izvietot bišu stropus.

VAAD iesaka nodibināt kontaktus ar lauksaimniekiem, ja tiek audzēti graudaugi un rapsis, lai iegūtu informāciju, kādi augu aizsardzības pasākumi var tikt veikti.

Biškopim nevajadzētu satraukties, ja tiek lietoti AAL, kuru lietošanai nav noteikti ierobežojumi bišu un citu apputeksnētāju drošībai vai papildmēslojums.

Situācijas, kad jāpievērš uzmanība, ja tuvumā atrodas:

1)      graudaugu sējumi, kuros var tikt lietots Danadims 40e.k. un Perfekts 500 S, kā arī citi kultūraugi, kuros atļauts lietot kaitīgo organismu ierobežošanai, jo šo AAL lietošanas laikā 2 km rādiusā jābrīdina biškopji;

2)      ziedoša rapša vai jebkādas citas ziedošas kultūras, kuros drīkst lietot insekticīdus tikai no 22.00 vakarā līdz 5.00 rītā.

Ja biškopis nevar iegūt informāciju par to, kas tiek smidzināts, tad jāaicina VAAD, lai varētu novērst situāciju priekšlaicīgi (piemēram, bišu bojā eju ).

Ja biškopis ir konstatējis faktu, ka notiek vai notikusi smidzināšana, tad tam noteikti ir jāapseko bišu drava un jānoskaidro esošā situācija.

Ja ir kaut mazākās aizdomas par pārkāpumiem, kas var nodarīt kaitējumu bitēm vai jau ir konstatētas kritušas bites, tad jāziņo VAAD (kontakttālruņi mājaslapā www.vaad.gov.lv) tuvākajai reģionālajai nodaļai vai izmantojot uzticības tālruni.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 26425173, e-pasts: dace.udre@vaad.gov.lv

Pievienot komentāru