Mūsu spēks ir komandā

Ligija Biteniece daudz darījusi pajūgu braukšanas attīstībā Latvijā, bet tagad liek lietā savu enerģiju, lai organizētu zirgu skates sadarbībā ar Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociāciju (LŠZAA).

Svarīgi sadalīt savus spēkus

– Jau daudzus gadus skašu organizatoru komandā redzams jūsu vārds. Kāds ir šīs sabiedriskā amata “tituls” un kādi reālie pienākumi?

– Mans “tituls” ir projekta vadītāja asistente. Pienākumi – kopā ar LŠZAA valdes priekšsēdētāju Aiju Lusi īstenojam šos  pasākumus. Manā pārziņā ir vairāk ar skates norisi praktiski saistītās lietas. Lai pati skates diena būtu izdevusies un visiem būtu gandarījums par pasākumu, ir ļoti daudz mazu lietiņu un nianšu, kas jāparedz un jāuzrauga. Ja sagatavošanās periodā vairāk darbojamies divatā, tad pasākuma dienā jau ir ap 30 iesaistīto personu. Svarīgi ir  sadalīt savu enerģiju un spēku, lai to visu jau neesi iztērējis sagatavošanās periodā un pasākuma dienā vairs nav spēka pat priecāties par rezultātu.

– Kāpēc izvēlējāties sevi realizēt šādā jomā?

– Līdz šādam pasākumam ir iets maziem solīšiem, un kā viens no tiem bija sešu gadu dalība Rīgas svētkos ar pasākumu ”Zirgi senāk un tagad”. Tas bija man sirdij tuvs un izlolots pasākums, un ļoti patika. Tā bija iespēja parādīt pilsētas iedzīvotājiem, tās viesiem zirgu, zirgu pilsētvidē – tuvu, pat ļaujot tam pieskarties. Zirgi tika demonstrēti dažādās izpausmēs un pielietojumā.

Apzināties zirgu kvalitāti un nebaidīties

– Kas zirgaudzētājiem jāņem vērā, gatavojoties šādām skatēm?

– Apzināties savu zirgu kvalitāti un nebaidīties pieteikties. Saprast, uz kurieni tu dodies. Svarīgi painteresēties par pasākuma konceptu, norisi un atlases kritērijiem. Vajadzētu iepazīties ar visu mūsu sniegto informāciju par skates norisi – nolikumu un vadlīnijām, kuras izstrādājam plaši un rūpīgi. Dalībniekiem piedāvājam  palīgmateriālus un cenšamies sniegt detalizētu informāciju, lai viss būtu saprotams. Svarīgi apzināties, pie kā vēl ir jāstrādā, lai maksimāli labi spētu parādīt sava zirga spējas šajā īsajā demonstrējuma laikā. Neatstāt zirga sagatavošanu uz “pēdējo brīdi” un atcerēties, ka šādos pasākumos zirga izskatam jāatbilst “izstāžu kondīcijai”.

Uzlabojusies zirgu prezentācijas prasme

– Kā vērtējat mūsu audzētāju sniegumu pēdējo gadu skatēs?

– Esot šajā, organizatoriskajā pusē, redzu, kā šo gadu laikā mainās dalībnieku attieksme pret pasākumiem un ir uzlabojusies zirgu sagatavošana, to prezentācijas prasme. Katru gadu cenšamies uzlabot skates norisi un ieviest kādas jaunas nianses, lai katra gada pasākums būtu īpašs.

Līdzdalība meikatonā “AgriTech”

– 2022. gadā piedalījāties LLKC un LBTU organizētajā meikatonā “AgriTech” ar ideju par zirgu mēslu apsaimniekošanu. Vai ideja nokļuvusi tuvāk savai īstenošanai?

– Ideja par dalību meikatonā “AgriTech” pieder Agnesei Bērziņai, un arī tas, ka zirgu kūtsmēslu utilizēšanas problēmu vajadzētu risināt videi draudzīgā veidā un no šiem kūtsmēsliem radīt produktu ar pievienoto vērtību. Piedalījos, jo šī problēma tiešām ir aktuāla un pasākums šķita ļoti vērtīgs, kurā ar zinošu mentoru palīdzību un tehnisko nodrošinājumu cerējām gūt atbildes uz daudziem neskaidrajiem jautājumiem. Arī šobrīd turpinām darboties šajā jomā. Patlaban notiek sadarbība ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pētniekiem, kuri veic padziļinātu pētniecisko darbu saistībā ar izejvielu. Tiek pētīts, vai tie būtu vērtīgi kā mēslojums, cik pilnvērtīgi noderētu  dažādiem kultūraugiem. Šogad izveidojusies laba sadarbība ar LLKC projektu vadītāju/konsultanti Terēzi Riekstiņu, kura mums palīdz ar padomiem un noturēt pareizu “kursu”  šajos procesos.

Nepārtraukti jāmācās

 – Kāda ir jūsu pamatizglītība un vai tā noderēja projekta tapšanas procesā jeb tas bija tikai entuziasms?

– Esmu beigusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot  bakalaura grādu lauksaimniecības specialitātē, bet pirms tam –  Paula Lejiņa Saulaines sovhoztehnikumu specialitātē zootehniķis. Projektā, protams, noder zināšanas par lauksaimniecību un izpratne par procesiem tajā, bet, ja vērtē  kopumā, tad šajā laikā kopš studijām viss ir attīstījies un mainījies. Ja gribam domāt nākotnē par šādām biznesa iespējām, tad vēl ir ļoti daudz jomu, kas jāapgūst: uzņēmējdarbība, grāmatvedība, mārketings – jo bez pamatzināšanām neiztikt.

Dace Millere,
saīsināti no žurnāla “Latvijas Lopkopis” novembra numura

Foto: no Ligijas Bitenieces personīgā arhīva

Pievienot komentāru