Jaunumi

Riebiņu kultūras centrā 27. novembrī notika par tradīciju kļuvusī LLKC Preiļu konsultāciju biroja un biedrības „Preiļu Lauksaimnieku apvienība” kopīgi rīkotā „Zemnieku gada balle”.

Eiropas Komisijas oficiālajā izdevumā ir publicēta Regula Nr.1263/2014, ar ko paredz pagaidu ārkārtas atbalstu piena ražotājiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Cūku Ciltsdarba centrs ar Valsts Lauku tīkla atbalstu 2014.gadā rīkoja virkni pasākumu, kuru mērķis bija Latvijas cūkaudzētāju konkurētspējas palielināšana.

Notiks LLKC Lopkopības kompetenču centra rīkotais seminārs par demonstrējumu saimniecībās paveikto 2014. gadā nolūkā paaugstināt lopkopības ražošanas ekonomisko efektivitāti.

LLKC Lopkopības kompetenču centra un Lopkopības nodaļas demonstrējuma „Šarolē šķirnes zīdējteļu piebarošanas efektivitāte” notika Skrundas novada Skrundas pagasta z/s „Valti”.

Latvijas zilā govju šķirne ir līdz mūsdienām saglabājies vietējo govju atzars, kam par izdzīvošanu cauri gadsimtiem jāpateicas savdabīgajai, zilajai apmatojuma krāsai.

Lauku iedzīvotāji arvien biežāk pievēršas aitkopībai un jaunus ganāmpulkus veido arī Limbažu pusē, bet daudziem saimniekiem joprojām trūkst zināšanu un mērķtiecīgas vēlmes tos kvalitatīvi attīstīt.

Iespējams, ka šī informācija radīs interesi un pārdomas par iespēju pievērsties kartupeļu audzēšanai pārstrādei čipsos.

Beidzies Zālēdāju projekta demonstrējums „Graudu barības nozīme kvalitatīvu zīdējjēru izaudzēšanā ganību periodā” un apkopoti tā rezultāti.

Zālēdāju projekta fermu diena par govju atražošanu ietekmējošajiem faktoriem notiks 12. novembrī LLU MPS  „Vecauce” Auces novada Vecauces pagasta „Līgotnēs”.

Lapas